Kontaktai

Bažnyčios:

Pylimo g. 2
LT-5800 Klaipėda
Tel.: 46-314473
Fax.: 46-310053

Pirm. Jonas Bicka

Klevų g. 3 - 39
LT-5800 Klaipėda
Tel.: 46-497339
info@klaipeda.liuteronai.lt