Kontaktai

Bažnyčios adresas:

9000 S. Menard Avenue, Oak Lawn,
Illinois 60453, USA.

Kun. Valdas Aušra, klebonas.

Telefonai:
Raštinės: +(708) 422-1433;
Kunigo namų: +(773) 238-1746,
Mob. tel.: +(773) 983-6517;
Faksas: +(708) 422-1485;
El. paštas: zionlithlutheran@aol.com

Informacija