Naujienos

Sakralinės muzikos festivalyje evangelišką bažnyčią atstovavo LEBMS jaunimo ansamblis „Cantate Domino“

Š. m. spalio 7 - 9 d. vyko Jurbarko miesto kultūros skyriaus ir R. katalikų Švenčiausios Trejybės bažnyčios organizuojamas trečiasis sakralinės muzikos festivalis „Te Deum Laudamus“ (Tave Dieve garbinam).

Šeštadienį Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje vyko koncertas, kuriame dalyvavo kolektyvai iš Lietuvos, Latvijos, Bulgarijos. Organizatoriai, norėdami festivaliui suteikti ekumenišką pobūdį, kreipėsi į Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos kunigą Mindaugą Kairį. Kun. M. Kairys pats yra buvęs LEBMS jaunimo choro „Cantate Domino“ narys, todėl mums ir pasiūlė dalyvauti šiame festivalyje.
Kolektyvų būta įvairių – nuo profesionalių atlikėjų iki mėgėjų, ir giesmės čia skambėjo įvairios: nuo klasikinių, choralinių... iki spiričuelių. Mūsų ansamblis atliko: Martyno Mažvydo giesmę „Gyvenimą pašlovintą turėsi“, Vlado Jakubėno „Tyloj Tu Švenčiamasis“, J. H. Lutzel „Der Herr ist mein Hirt“ (Viešpats yra mano ganytojas), bei J. G. Rheinberger „Dextera Domini“ (Galinga Dievo ranka).
Įspūdingai pasirodė profesionalus Latvių moterų vokalinis ansamblis „Anima solla“ (Jumprava). Choras iš Bulgarijos „Arsmusica shoumen“ atliko net lietuvišką V. Augustino giesmę „Tėvyne mūsų“.
Po koncerto kiekvieno kolektyvo vadovui buvo įteikta atminimo dovanėlė – suvenyras, pagamintas būtent šiai šventei, bei padėkos už dalyvavimą raštas. Vėliau buvome pakviesti į bendrą koncerto dalyvių vakaronę, kuri vyko Jurbarko kultūros namuose. Čia skambėjo lietuvių, bulgarų bei latvių liaudies dainos ir giesmės, kolektyvų vadovai turėjo progą pabendrauti, užmegzti artimesnius ryšius.
Mes labai džiaugiamės, kad buvome pakviesti dalyvauti šiame festivalyje, ir galėjome atstovauti evangelišką bažnyčią per muziką. Tikimės, kad kitais metais bus kviečiama ir daugiau evangeliškų parapijų chorų.

Linda Šemeklienė