Naujienos

Reformacijos šventė Kėdainiuose

2004 m. spalio 30 d. reformacijos šventės pamaldos, į kurias susirinko evangelikai liuteronai iš įvairių Lietuvos parapijų, vyko Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Pamaldose dalyvavo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vysk. Mindaugas Sabutis, 9 kunigai bei nemažas būrys tikinčiųjų – Kėdainių parapijos narių ir svečių. Vyskupas pamokslo metu akcentavo išteisinimą per tikėjimą, kurį duoda Dievo malonė. Būtent tai ir sudaro mūsų Bažnyčios mokymo pagrindą. Pamaldų pabaigoje kunigai bei parapijiečiai buvo paraginti melstis vieni už kitus. Po pamaldų svečiai galėjo pasivaišinti, pabendrauti, o norintiems susipažinti su Kėdainių senamiesčiu buvo suorganizuota trumpa ekskursija.
Nors Kėdainių evangelikų liuteronų parapija turi senas ir gilias tradicijas (tai viena seniausių parapijų Lietuvoje - bažnyčia pastatyta 1679 m.), tačiau šiuo metu tai yra viena iš jauniausių ir mažiausių parapijų. Todėl ši šventė turėjo labai didelę reikšmę šiai, tik prieš dešimtmetį atsikūrusiai parapijai. Reformacijos šventės pamaldos ypač buvo reikšmingos parapijos jaunimui, kurių dauguma neturi liuteroniškų "šaknų" arba yra tiesiog tikėjimo "naujokai". Tačiau jų metu jie patys turėjo progą "pasireikšti" kaip choras, kurį jie patys subūrė.

Kun. Arvydas Malinauskas