Naujienos

Maldų už krikščionių vienybę savaitė Vakarų Lietuvoje

2012 Vasario mėn. 17 d.

„Mes visi būsime pakeisti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pergalės dėka“ (plg. 1 Kor 15, 51-58).

Kintuose ekumeninės pamaldos įvyko sausio 21 d. 12 val. evangelikų liuteronų bažnyčioje, jas vedė Kintų evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Žilinskis ir Romos katalikų parapijos kunigas Alfredas Memys, dalyvavo Šilutės muzikos kolektyvai.

Po pamaldų parapijiečiai ir svečiai galėjo pasiklausyti Šilutės kolektyvų, kuriems vadovauja Gražina Matulienė, koncerto. Keletą kūrinių atliko Šilutės Vydūno gimnazijos atlikėjai: solistės K. Bagočiūtė ir R. Auškalnytė, vaikinų vokalinis kvartetas (D. Matulis, M. Kubickas, E. Lorenčas, R. Stirbys), kurie dalyvavo sausio 19 d. vykusioje Pamario pagrindinėje mokykloje Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninio turo atrankoje į III etapą (zonos), į kurį pateko vaikinų vokalinis kvartetas. Taip pat savo balsų skambesiu džiugino ir Šilutės kultūros ir pramogų centro mišrus kamerinis choras „Vartana“. Po pamaldų visi buvo vaišinami arbata ir pyragu.

Klaipėdoje ekumeninės pamaldos įvyko sausio 21 d. 19 val. Marijos Taikos Karalienės R. katalikų bažnyčioje, jose dalyvavo R. katalikų Telšių vyskupas Jonas Boruta, Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos kunigas Reincholdas Moras, Išganymo armijos kapitonė Susanne Kettler-Riutkenen bei LCC tarptautinio universiteto atstovė Sharon Brubaker. Pamaldų metu skambėjo Marijos Taikos Karalienės parapijos ansamblio „Benedicamus“ giesmės.

Apie valandą trukusios pamaldos baigėsi kalėdaičio laužymu, kuris simbolizavo visų krikščionių vienybę bei duonos dalijimąsi.

Marta Karaliutė