Diakoninė veikla

Diakoninė veikla

Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos labdaros organizacija „Pagėgių Sandora“ įregistruota

Maitinami vargstančių šeimų vaikai 2001 m.

1995 m. birželio 28 d. Nuo pat savo įsikūrimo dienos ji vysto socialinę diakoninę veiklą Pagėgių ir aplinkinėse liuteronų parapijose, moraliai ir materialiai remia sunkumų ištiktus žmones, globoja parapijos šeštadieninę mokyklą ir kitas jaunimo krikščioniškas organizacijas. Šalia šios veiklos Sandoros platina krikščioniško auklėjimo ir teologinio švietimo literatūrą, padeda išlaikyti Pagėgių parapiją, puoselėja, stiprina ir plėtoja krikščioniškas tradicijas.

2003 m. birželio mėnesį suėjo keturi metai, kai Pagėgių Sandora maitina vaikus iš asocialių, nepasiturinčių, alkoholikų, daugiavaikių šeimų, o taip pat ir našlaičius vaikus. Šiuo metu Sandora maitina 20 vaikų. Tai būtų neimanoma be pagalbos iš užsienio, todėl Sandora dėkinga „Freundeskreises Memelland / Litaunen Raisdorf e. V. Organizacijai, kuri finansuoja šio projekto įgyvendinimą.

Valandėlė su vaikais

Sandora koordinuoja šalia jos esančių liuteroniškų parapijų diakoninę veiklą. Ji bendradarbiauja su Rukų, Žukų, Vilkyškių, Piktupėnų, Lauksargių, Natkiškių evangelikų liuteronų parapijomis, su kuriomis kartu ji goloboja 61 žmogų. Sandoros darbuotojai nuveža vaistus, slaugos priemones, rūbus, maistą, net pinigines pašalpas kuro pirkimui. Medicinos sesuo Erna Vaišvilienė suteikia žmonėms reikiamą medicininę pagalbą.

Pagėgių Sandora turi erdvias, 1996 metais šalia bažnyčios pastatytas diakonijos patalpas.

Globojama akla močiutė

Darbo dienomis čia nuo 15 iki 17 valandos veikia medicinos kabinetas, leidžiami vaistai, matuojamas kraujo spaudimas, atliekamas gydomasis masažas. Sandora šią pagalbą teikia visiems, kam ji reikalinga, nežiūrint į tai, kokią krikščionišką konfesiją jie išpažįsta. Kita vertus, Sandoros tikslas yra ne tik teikti žmonėms materialią ar medicininę pagalbą, bet ir dvasinę. Todėl diakonijos pastate kiekvieną ketvirtadienį 19 val. čia vyksta Biblijos studijos, kurias noriai lanko parapijos nariai ir kiti Pagėgių gyventojai.

Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos labdaros organizacijos

„Pagėgių Sandora“ banko ir sąskaitų duomenys:

Bankas HANSA LTB Kodas 73000
Litinės sąskaitos Nr. 10002586655
Valiutinės sąskaitos Nt. 10036221753

„Pagėgių Sandora“

Adresas: Vilniaus 1 a., LT-5760 Pagėgiai, Šilutės raj.
Tel.: Sandoros: 441-57311
Mob. tel.: 684-76313
El. paštas: petrasv@takas.lt