Naujienos

"Teskamba giesmė“ – renginys Pagėgių parapijoje

2003 m. kovo septintą dieną po Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčios skliautais įvyko vaikų ir jaunimo giesmių šventė - „Teskamba giesmė“.

Šią šventę organizavo Pagėgių parapija kartu su Pagėgių savivaldybės muzikos mokytojų metodiniu rateliu. Ypatingai daug darbo organizuojant šį renginį įdėjo Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčios vargonininkė Evelina Norkienė. Tai buvo trečiasis toks renginys Pagėgių bažnyčioje.
Šventė prasidėjo bendra giesme - „Giedokit visos tautos, giedokit Viešpačiui“, po kurios savivaldybės muzikos mokytojų ansamblis atliko Kokone „Mažąsias mišias“. Didžiausio klausytojų dėmesio susilaukė Pagėgių vidurinės mokyklos choras, giedojęs giesmes pritariant net keturioms gitaroms. Šventėje dalyvavo keturiolika kolektyvų iš Pagėgių, Stoniškių,

Pagėgių lopšelio-daželio vaikų choras. 2003 m.

Natkiškių, Lumpėnų ir Vilkyškių. Giesmes giedojo ne tik parapijos jaunimo ansamblis bei vidurinės mokyklos moksleiviai, bet ir Pagėgių lopšelio-daželio vaikučiai. Renginys susilaukė nepaprastai didelio miestelio gyventojų dėmesio. Pagėgių bažnyčia vos talpino visus renginio dalyvius, kurių buvo virš 300.

Kun. Liudas Miliauskas