Naujienos

Naujieji LELB Viešpaties Metai prasidėjo Ramučiuose

Ramutiškiai 2007 Viešpaties metų pradžią prisimins ilgai: jaukioje Ramučių bažnytėlėje jau senokai nebuvo susirinkę tiek kunigų, tikinčiųjų, neskambėjo choro giesmė. Sausio 6-oji Ramučių parapijiečiams tapo didžiule švente.

Trijų Išminčių šeštadienį buvo sutikti Naujieji Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios Viešpaties metai, vyko bendros šventinės pamaldos. Iš aplinkinių parapijų gausiai suvažiavę tikintieji sakė net nežinoję, jog Ramučiuose yra tokia graži bažnyčia. Šventės dieną ji buvo pilnutėlė. Į Ramučius atvyko tikintieji iš Šilutės, Žemaičių Naumiesčio, Pagėgių, Smalininkų, Skaudvilės Klaipėdos...
Ramučių parapijoje yra vos 25 parapijiečiai, iš jų pamaldose dalyvauja apie 12-17... Pamaldos vyksta kas antrą sekmadienį. Parapijos pirmininkas Jonas Septynius Ramučiuose tarnauja ir vargonauja daugiau negu 20 metų! Tik jo pasiaukojančio darbo dėka parapija gyvuoja.

LELB Vyskupas Mindaugas Sabutis su šventinėse pamaldose dalyvavusiais kunigais bei parapijiečiais prie Ramučių evangelikų - liuteronų bažnyčios

Tikinčiuosius Naujųjų liuteroniškų metų proga pasveikinti į Ramučius atvyko Lietuvos evangelikų – liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, šventinėse pamaldose taip pat dalyvavo Ramučių parapijos klebonas Mindaugas Žilinskis, net dešimt įvairių parapijų kunigų: L. Fetingis, R. Moras, dr. D. Petkūnas, M. Kairys, J. Liorančas, S. Varanavičius, R. Šemeklis, V. Klesevičius, M. Dikšaitis, diakonas R. Dokšas. Šventinių pamaldų metu giedojo Šilutės parapijos choras (vad. V. Matulis), giesmėmis tikinčiuosius sveikino Šilutės parapijos merginų vokalinis ansamblis (vad. E. Vaškaitytė). Šventines pamaldas filmavo Lietuvos nacionalinės televizijos laidos „Kelias“ kūrybinė grupė (laida rodyta sausio 13 d.).
Pamaldų metu skambėjo giesmės iš netrukus pasirodysiančio naujojo liuteroniškojo giesmyno, buvo giedama dalis naujosios liturgijos. Pamaldos vyko su Šv. Vakariene.
Ramučių parapijietės svečiams buvo paruošusios gausų vaišių stalą, maloniai priėmė, šiltai bendravo su svečiais. Po šventinių pamaldų vyko atviras LELB Konsistorijos posėdis, kuriame dalyvavo ir kai kurie Ramučių parapijiečiai.

Edita VAŠKAITYTĖ