Diakoninė veikla

Šilutės parapijoje diakoninė veikla buvo pradėta jau nuo 1990 metų. Jos kokybė žymiai

„Sandoros“ valgykloje maitinami socialiai remtini vaikai

pagerėjo, kuomet 1992 metais liepos 7 d. parapijos tarybos sprendimu, dalyvaujant Vokietijos Schleswig Holstein krašto diakonijos atstovams, buvo įkurta Šilutės „Sandora“. Tuomet buvo užsibrėžtas tikslas dvasiškai ir materialiai remti neįgaliuosius, globos reikalingus vienišus žmones, vykdyti kultūrišką švietijišką veiklą, savo darbu stiprinti Šilutės evangelikų liuteronų parapiją.

„Sandora“ kasdien vykdo diakonijos darbą. Šilutėje ir aplinkiniuose kaimuose ji lanko senelius, kurių viso šiandien priskaičiuojama 150. Jiems teikiama labdara ir kitokia materiali pagalba, rūpinamasi jų dvasiniu gyvenimu, dalinama krikščioniška literatūra. Diakonijos darbuotojai kiekvieną aplanko gimtadienio proga, pasveikina su giesme, malda ir dovanėle. Seneliams susirgus, „Sandoros“ medicinos sesuo suteikia nemokamą medicininė pagalbą. Sergantiems dalinami vaistai, neįgaliesiems suteikiami vežimėliai, ramentai.

Didelį dėmesį „Sandora“ skiria neturtingoms ir daugiavaikėms šeimoms. Jiems dalinami rūbai, patalynė. Lankant tokias šeimas darbuotojai pastebėjo daug alkanų ir apleistų vaikų. Todėl 1997 m. kovo mėn. „Sandora“ pradėjo nemokamai maitinti vargstančiųjų šeimų vaikus. Kasdieną nemokamus pietus gaudavo 60 vaikų. Šiuo metu jų skaičius sumažėjęs, bet šis darbas tęsiamas.

Dalinama pagalba neįgaliesiems

Diakonijos darbui vystyti pastoviai reikia lėšų, todėl „Sandora“ nuolat ieško rėmėjų. Materialinė bazę sukurti padėjo Schleswig Holstein krašto Regensburgo diakoninė tarnyba. Jų paramos dėka „Sandora“ turi gražų ir erdvų pastatą. Ženklios paramos buvo sulaukta iš Rotzeburgo ir Rostoko miesto organizacijų, Vokietijos Raudonojo Kryžiaus, Johaniterių ordino. Kadangi socialinė padėtis Lietuvoje gerėja labai lėtai, parapijos diakonijos darbo paklausa auga. „Sandora“ daro viską, kad visi joje apsilankę gautų pagalbą ir toliau būtų maitinami vargstančių šeimų vaikai. „Sandora“ juos siekia ne tik pamaitinti, bet ir suteikti sąlygas jiems paruošti namų darbus, mokyti higienos.

Adventinė vakaronė vyresniems parapijos nariams

Siekdama padėti pagyvenusiems žmonėms „Sandora“ ketina įkurti pagyvenusių žmonių dienos centrą. Bendraujant su seneliais matyti juos skaudžiai slegianti vienatvė. Pagalba žmonėms turi būti teikiama ne tik materialinėje formoje. Ne mažiau svarbi dvasinė parama, kuomet jie galėtų pasikalbėti su kunigu ir diakonijos darbuotojais, pasiguosti dėl savo vaikų bėdų, paklausti patarimų kaip išspręsti vieną ar kitą problemą. Atėję į tokį centrą jie galėtų bendrauti tarpusavyje, pasidalinti vienas su kitu gyvenimo patirtimi, gilintis į krikščioniško tikėjimo tiesas, paklausyti paskaitų. Tai būtų ženkli pagalba išsklaidant negatyvias emocijas, vėl atgauti dvasinę ramybę, o tai, tuo pačiu metu, pagerintų ir sveikatą. Tokiame centre žmonės galėtų gaminti įvairius rankdarbius, giedoti liuteroniškas giesmes. „Sandora“ norėtų, kad Diakonijoje žmonės surastų prieglobstį ir skausmo, ir džiaugsmo valandą.

Šios idėjos įgyvendinimui reikia ne tik lėšų, ne tik invetoriaus bet įrangos, bet ir daugiau savanorių kvalifikuotų darbuotojų. Tai būtų pagalba ne tik parapijos, bet ir miesto žmonėms, nes „Sandora“ nedaro jokio skirtumo tarp jų išpažįstamos konfesijos. Deja, tenka stebėtis, kad miesto savivaldybė randa lėšų remti sportą, o ne socialinės krypties nevisuomenines organizacijas.

Į ateitį „Sandora“ žvelgia su optimistine nuotaika. Ji tvirtai tiki, kad Viešpats laimins jos triūsą ir ilgainiui jai pavyks įgyvendinti užsibrėžtus kilnius tikslus.