Naujienos

Šilutės evangelikų – liuteronų parapija įsiliejo į miesto šventės renginius

Š.m. gegužės 26-28 dienomis Šilutė šventė 495-ąjį miesto gimtadienį.

Į miesto šventės programą buvo įtraukti įvairūs kultūriniai, pramoginiai bei šviečiamojo pobūdžio renginiai. Vyko miesto ir rajono kolektyvų pasirodymai, renginiai vaikams, modernizuotos F. Bajoraičio bibliotekos atidarymas, akademinės muzikos koncertai Kultūros ir pramogų centre bei Šilutės evangelikų-liuteronų bažnyčioje. Miesto gimimo dienos proga Šilutę aplankė svečiai iš Vokietijos miesto Emericho (Emmerich), su kuriuo nuo 1991 metų tarp miestų užmegzti partnerystės ryšiai.

Pamaldose gieda Šilutės parapijos jaunimo choras

Svečiai iš Emericho (Emmerich) ketvirtadienio (gegužės 25 d.) vakarą buvo sutikti Šilutės ev.-liut. parapijos diakonijos organizacijoje „Sandora“. Iš Emericho atvyko miesto meras Johannes Diks, evangelikų-liuteronų bažnyčios kunigas Martin Bauer, Šilutės-Emericho bendradarbiavimo draugijos pirmininkas Alfred Bartminn su žmona Daiva, žurnalistai iš Vokietijos Gisela ir Norbert Kohnen bei Stasys ir Anne-Liese Cirpus. Be įvairių socialinių organizacijų atstovų, į Šilutės-Emericho miestų susitikimą buvo pakviesti Šilutės ev.-liut. bažnyčios kleb. kun. Remigijus Šemeklis, Šilutės Romos katalikų šv. Kryžiaus kleb. vicedekanas Juozas Vaičius bei kun. Vikaras Virginijus Palionis. Susitikimo metu buvo pristatyta Emericho mieste 1991/1992 m. išleista sidabrinė proginė moneta bendrystei tarp miestų pažymėti: vienoje monetos pusėje iškaltos Šilutės evangelikų-liuteronų bei katalikų bažnyčios, kitoje – Šilutės ir Emericho miestų herbai.
Penktadienį svečiai iš Emericho dalyvavo chorinės muzikos vakare Šilutės ev.-liut. bažnyčioje: giedojo chorai „Vartana“ (vad. G. Matulienė), „Heide“ (vad. V. Matulis), „Musica“. Šeštadienio rytą Šilutės Romos katalikų bažnyčioje kun. vikaras V. Palionis laikė šv. Mišias, kuriose dalyvavo Šilutės ev.-liut. bažnyčios kunigas R. Šemeklis, o pamokslą ir sveikinimo žodį nuo Emericho katalikiškosios parapijos skaitė Emericho ev.-liut. bažnyčios kunigas M. Bauer. Vikaras V. Palionis po Mišių parapijai minėjo, jog tarp Šilutės ir Emericho bažnyčių turėtų užsimegzti glaudesni ryšiai.
Po Mišių Romos katalikų bažnyčioje, šeštadienį 11 val. Šilutės ev.liut. bažnyčioje vyko jaunimo pamaldos „Mes – karaliaus vaikai!”. Pamaldose dalyvavo įvairaus amžiaus jaunimas iš Vilniaus, Klaipėdos, Virbalio, Marijampolės, Žemaičių Naumiesčio, Degučių ir kitų parapijų. Jaunimo pamaldose grojo ir giedojo Šilutės ev.-liut. parapijos merginų vokalinė-instrumentinė grupė (vad. E. Vaškaitytė). Pamokslą sakė kun. R. Šemeklis, sveikinimo žodį sakė kun. M. Bauer. Po jaunimo pamaldų pasistiprinę parapijos namuose, jaunimas patraukė į Šilutės miesto šventės renginius.
Šeštadienio popietę Šilutės ev.-liut. bažnyčioje koncertavo Nacionalinės Filharmonijos kamerinis ansamblis „Musica Humana“. Koncerto metu buvo atlikti įvairių autorių kūriniai smuikui, altui, klavesinui, fleitai, sopranui ir baritonui. Bažnyčia buvo sausakimša.
Sekmadienio pamaldose Šilutės ev.-liut. bažnyčioje dalyvavo visi svečiai iš Emericho miesto. Pamokslą apie Šilutės ev.-liut. bažnyčios freskas skaitė kun. M. Bauer. Kun. M. Bauer parapijai pasiūlė Šilutės ev.-liut. bažnyčią pavadinti „Tikėjimo liudytojų“ vardu. Pamaldų metu giedojo LEBMS jaunimo choras „Cantate Domino“ (vad. E. Fiodorova).

Edita Vaškaitytė