Bažnyčia išeivijoje

In Memoriam - Aldonis Putcė (1925 03 20 – 2006 06 02)

Sulaukęs 81 metų amžiaus, 2006 m. birželio 2 d. Lydse (Leeds), Anglijoje, mirė kunigas Aldonis Putcė. Daugiau nei keturiasdešimt metų jis tarnavo Didžiosios Britanijos latvių bei lietuvių liuteronų parapijose.

Kun. Aldonis Putcė (1924 03 20 – 2006 06 02)

Aldonis Putcė buvo gimęs 1925 m. kovo 20 d. Šiauliuose, gyveno Mažeikių apskrityje, mokėsi M.Pečkauskaitės gimnazijoje Kaune. Karo metais atsidūrė Vokietijoje, po karo – Didžiojoje Britanijoje, dešimt metų dirbo psichiatrijos ligoninėje, Birmingemo universitete studijavo psichiatriją. Vėliau Kembridžo ir Oksfordo universitetuose studijavo teologiją, kunigu įšventintas 1961 m. Aktyviai dalyvavo išeivijos lietuvių ev.liuteronų veikloje, buvo renkamas į įvairias išeivijos Lietuvių ev. liuteronų bažnyčios pareigas. 1995 m. kaip svečias dalyvavo LELB Sinode Tauragėje.
Velionio žmona diakonė Gita Putce tarnauja latvių ev. liuteronų parapijoms šiaurės Anglijoje.

 

Kun. Aldonis Putcė su žmona senovės vienuolyno griuvėsiuose, Anglija 1995 m.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2006 Nr.7/8