Bažnytinė muzika

Chorinės muzikos seminaras Klaipėdoje

2011 Rugpjūčio mėn. 21 d.

„Klaipėdos chorinės muzikos vasaros seminaras išaugo iš Austrijoje, Gosau, nuo 1955 metų vykstančio seminaro,“ – pasakojo LEBMS vadovė Laura Matuzaitė: „Frieder Gutowski - vienas iš Gosau seminaro organizatorių – 1996 metais įkūrė evangeliškosios bažnytinės muzikos sandraugą Lietuvoje ir surengė dviejų savaičių chorinės muzikos seminarą Nidoje, kuriame dalyvavo chorvedžiai ir chorų dainininkai iš Lietuvos, Rusijos (Kaliningrado srities) ir Vokietijos.“

Sumažėjus finansinei paramai (seminarą rėmė ir remia Vokietijos bažnytinės ir bažnytinės muzikos organizacijos), 1998 metais seminaras persikėlė į Klaipėdą ir tapo intensyvesnis, nes sutrumpėjo iki vienos savaitės: choras repetuoja po 5,5 val. per dieną (2,5 val. iš ryto, 1,5 val. po pietų poilsio ir 1,5 val. po vakarienės). Kaip ir Gosau, Klaipėdos seminaro metu paprastai paruošiamas vienas didesnės apimties kūrinys (dažniausiai Mišios) ir keletas trumpų kūrinėlių chorui. Jei Gosau seminaro meno vadovo ir vyr. dirigento pareigas visada atlieka Vokietijos Pfalzo ev. liuteronų Bažnyčios muzikos direktorius, tai Klaipėdos seminaro meno vadovais yra dirbę dirigentai iš Lietuvos, Vokietijos, JAV ir Šveicarijos.
Šią, 2011 metų vasarą, rugpjūčio 7-14 dienomis, su 26-iais seminaro dalyviais, suvažiavusiais iš Vilniaus, Marijampolės, Jurbarko, Tauragės, Šilutės ir Klaipėdos, dirbo Šiaurės Elbės ev. liuteronų Bažnyčios muzikos direktorius Hans – Jurgen Wulf. Per labai trumpą laiką – tris dienas – choras išmoko W. A. Mozart „Missa Brevis in D“ (KV 194), ir jau ketvirtadienį jas repetavo su orkestru (I, II smuikai, violončelė, kontrabosas ir klavesinas) ir solistais: Vitalija Trinke (sopranas), Natalija Urnikiene (mecosopranas), Vitalijumi Muravjovu (tenoras) ir Vytautu Bytautu (bosas).
„Per savo neilgą gyvenimą Mocartas parašė daugiau nei 600 kūrinių. „Missa Brevis in D“ sukurtos 1774 metais, Zalcburge, kai kompozitoriui tebuvo devyniolika. Prisiminus, kad pirmuosius menuetus Mocartas sukūrė penkerių, tuo metu jis jau buvo subrendęs kompozitorius...“ – taip kūrinį pristatė seminaro meno vadovas ir dirigentas Hans – Jurgen Wulf,- „Mocartas sukūrė 18 mišių ir dauguma jų rašytos liturgijai, todėl turėjo būti ne per ilgos, kad galima būtų atlikti pamaldų metu.“ „Missa Brevis in D“ – 6 dalių (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus ir Agnus Dei), 15 minučių trukmės mocartišku grakštumu ir elegancija žėrintis kūrinys, reikalaujantis iš atlikėjų maksimalaus susikaupimo ir darnos.
Be Mocarto trumpųjų mišių ir gerai Lietuvos chorams pažįstamo, paskutiniaisiais kompozitoriaus gyvenimo metais sukurto mažojo šedevro mišriam chorui „Ave verum corpus“ (KV 618) baigiamuosiuose seminaro koncertuose Kretingos ir Nidos ev. liuteronų bažnyčiose skambėjo C. Saint-Saens „Tantum ergo“ ir „Ave verum, J. Rutter „I will sing with the spirit“ moterų chorui (akompanavo Birutė Steponavičiūtė) bei M. Rėgerio ir kitų kompozitorių kūriniai vargonams bei klavesinui (vargonavo ir skambino H.-J. Wulf).
Ką dar svarbaus reikėtų pažymėti? Seminaro metu muzikologas, monografijų apie chorinį meną autorius, Klaipėdos universiteto profesorius Regimantas Gudelis (nuotr.) skaitė paskaitą apie lietuvių kompozitorių šiuolaikinę sakralinę muziką. Seminaro dalyviai klausėsi F. Bajoro, A. Martinaičio ir J. Tamulionio sakralinės chorinės muzikos pavyzdžių. Skambėjo Vilniaus chorų „Jaunos muzikos“, „Brevis“ ir Klaipėdos „Aukuro“ įrašai.
Pažymėtinas ir puikus seminaro vadovės Daivos Galinaitienės organizacinis darbas (te neįsižeidžia buvę organizatoriai) – laiku ir reikiamoje vietoje pateikiama informacija, operatyviai atsižvelgiama į seminaro dalyvių pageidavimus. Taip pat norėtųsi padėkoti už sutelkiančias vakaro pamaldėles ir, žinoma, už nepakartojamas keliones į Kretingą ir Nidą.
Džiugu, kad seminare kartu su suaugusiaisiais dalyvavo ir jaunimas. Povilas iš Marijampolės ir klaipėdietė Eglė dar tik dvylikamečiai, Gustei iš Klaipėdos - trylika, bet repeticijose dalyvavo lygiai su vyresniaisiais. Belieka didžiuotis jaunųjų sugebėjimais ir ištverme.
„...Jūs kraukite į šias skryneles turtus, o mes kitą vasarą vėl atvažiuosime iš jų pasisemti...,“ – įteikdama vadovams suvenyrus – skryneles viso choro vardu linkėjo seminaro dalyvė Inga Petkūnienė atsisveikinimo vakaro metu Nidoje...
„Įdomu, ar Jurgenas per šią savaitę spėjo nueiti prie jūros?“ – spėliojome sekmadienį, išlydėję vadovą į Palangos aerouostą ir galų gale pasinėrę į Baltiją, - „Turbūt ne, juk nė viena repeticija „nenuplaukė“...“
Rasa Mikalajūnienė

 

www.choras.lt

 

Charles Evanson, Martos Karaliutės ir Rasos Mikalajūnienės nuotr.