Bažnytinė muzika

Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos visuotinis susirinkimas

2011 Gegužės mėn. 04 d.

Šių metų balandžio 2 d. Klaipėdoje įvyko metinis visuotinis-rinkiminis Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 20 LEBMS narių, (13 narių, susitarus telefonu). Posėdžiui pirmininkavo kun. Remigijus Šemeklis, buvo svarstoma ir tvirtinama LEBMS narystės rezoliucija, išklausytos valdybos pirmininkės bei revizijos komisijos 2009 ir 2010 Sandraugos veiklos metų ataskaitos. Kalbėta apie šiemet vyksiančių Giesmių giesmelės Vištytyje bei Giesmių šventės Šilutėje, giedojimo seminaro Klaipėdoje organizacinius dalykus. Dalytasi informacija apie tarptautinius projektus, studijas bei seminarus užsienyje.

Susirinkime buvo išrinkta nauja LEBMS valdyba: Vytautas Bytautas, Laura Matuzaitė-Kairienė, Inga Petkūnienė, Bronislovas Skirsgilas, kun. Remigijus Šemeklis bei kandidatai kun. Rimas Mikalauskas ir kun. Mindaugas Žilinskis. Į revizijos komisiją išrinktos Marta Karaliutė, Inga Pakalniškienė, Rūta Šulskienė bei kandidatai Artūras Dargis ir Edita Gložaitienė.

 

LEBMS vardu nuoširdžiai dėkoju už bendradarbiavimą 2007-2011 m. kadencijos valdybos nariams: Bronislovui Skirsgilui, kun. Mindaugui Žilinskiui, Renatai Moraitei, Evelinai Norkienei, kun. Sigitai Švambarienei, Jūratei Dūderienei.

 

2011 m. planuojami projektai bei renginiai:

 

  • Gegužės 7 d. Giesmių giesmelė Vištyčio ev. liuteronų bažnyčioje.

 

  • Gegužės 28 d. Giesmių šventė Šilutės ev. liuteronų bažnyčioje, minint Šilutės miesto 500-ųjų metų jubiliejų.

 

  • Birželio 1-5 d. Bažnyčių dienos Drezdene (Vokietija), planuoja vykti Klaipėdos ev. liuteronų parapijos jaunimo ansamblis „Gloria“ bei Klaipėdos ir Šilutės pučiamųjų instrumentų orkestrai.

 

  • Liepos mėn. į chorinio giedojimo tobulinimosi seminarą Gosau (Austrijoje) planuojame deleguoti tris bažnyčios muzikinėje srityje dirbančius žmones.

 

  • Rugpjūčio 8-14 d. vyks vasaros giedojimo seminaras. Su choru dirbs Vokietijos Šiaurės Elbės Bažnyčios bažnytinės muzikos direktorius Hans-Jürgen Wulf. Choro programą vainikuos du koncertai: V.A. Mocarto Missa brevis D-Dur K 194 bei žymusis „Ave verum“.

 

  • Rugsėjo 22-25 d. Strasbūre (Prancūzijoje) vyks Europos bažnytinės muzikos konferencija, kurioje bus pristatoma Lietuvos evangelikų liuteronų bažnytinė muzika. Į konferenciją bus deleguojami du LEBMS valdybos nariai.

 

Tikimės Jums visiems aktyviai dalyvaujant bei bendradarbiaujant bažnytiniuose renginiuose drauge džiaugtis prasmingomis bažnytinės muzikos akimirkomis. Linkime geros sveikatos ir kaskart atgimstančios vilties!

 

 

Laura Matuzaitė-Kairienė

„Lietuvos evangelikų kelias“ 2011 Nr.4