Aktualu

Šakių rajono tikybos mokytojai ir mokiniai susipažino su liuteroniškuoju tikėjimu

Š. m. gegužės 9 d. Šakių ev. liuteronų bažnyčia, sulaukė didžiulio būrio Šakių rajono mokyklų tikybos mokytojų ir jų mokinių. Svečiai sugužėjo iš Šakių "Varpo", Lukšių V. Grybo, Lekėčių, Žvirgždaičių, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Plokščių, K. Naumiesčio V. Kudirkos, Slavikų ir Sintautų mokyklų. Tokio sumanymo priežastis yra graži ekumeninė iniciatyva skirta per gegužės mėnesį susipažinti su kitomis konfesijomis, o žinios išgirstos per pamokas geriau suprantamos, kuomet viską gali išvysti savo akimis.

Priekulės parapija atsisveikino su poetu Vytautu Karaliumi

Poetas, prozininkas, vertėjas, daugelio knygų autorius Vytautas Karalius atgulė atilsiui šalia savo tėvų Priekulės parapijos Elniškės kapinėse. Laidojimo apeigos vyko gegužės 22 dieną, dalyvaujant artimiesiems ir parapijiečiams.

Vyskupo velykinis sveikinimas

VIEŠPATS dalija mirtį ir duoda gyvastį, nuveda į Šeolą ir prikelia.
VIEŠPATS suvargina ir praturtina; Jis nužemina ir išaukština.
Jis ištraukia vargšą iš dulkių, pakelia skurdžių iš šiukšlyno,
Pasodina jį su didžiūnais, suteikia jam garbingą paveldo sostą. (1 Sam 2,6-8)

Valstybinės svarbos statuso bažnyčiai teks palaukti

Šv.Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo projektas Klaipėdoje kol kas nebus pripažintas kaip valstybei svarbus kultūrinis projektas. Antradienį toks sprendimas buvo priimtas Vyriausybės kanceliarijoje.

Plaškių bažnyčioje pirmoji ekspozicija

Sovietinės valdžios uždarytoje ir nuniokotoje Plaškių bažnyčioje atidaryta pirmoji ekspozicija. Tai kun. Dariaus Petkūno parengti stendai apie Lietuvos liuteronų Bažnyčios represijas stalinizmo laikotarpyje.