Bažnytinė muzika

Ansamblio „Adoremus“ „Tyli naktis“

2010 Sausio mėn. 22 d.

2009 m. gruodžio 18 d., penktadienį, Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje VELB ansamblis ADOREMUS savo penkerių metų gimtadienį pažymėjo dviejų dalių kalėdiniu koncertu TYLI NAKTIS.

Ansamblis prieš Kalėdas po vakarinių pamaldėlių tradiciškai kas metai vilniečius sukviečia paklausyti Kalėdų giesmių, pasibūti kartu. Šį kartą „Adoremus“ pasirodė kaip subrendęs, skaitlingas (galima būtų vadinti choru), atliekantis gerus, sudėtingus kūrinius kolektyvas. Ansamblyje gieda muzikalus jaunimas, puikiai solo intarpais kūrinius papuošė sopranas Laura Stančikaitė ir altas Marija Paliokaitė.

Koncertą vedė ir apie kūrinius trumpai pasakojo ansamblio vadovė ir dirigentė, liuteronų parapijos antroji vargonininkė Renata Moraitė-Bareikienė.

Koncertą pradėjo jaunasis violončelininkas Augustas Gocentas su mama Raminta Gocentiene (ji akompanavo viso koncerto metu), įspūdingai pagrojęs K. Sen-Sanso „Gulbę“ ir pelnęs audringus aplodismentus.

Ansamblis „Adoremus“ pirmoje dalyje atliko pačių išsiverstą į lietuvių kalbą Sally DeFord kantatą „Tyli naktis“, kurioje panaudotos populiarios, visame pasaulyje giedamos giesmės: „Ramybė dangaus“, „Kai piemenys“, „Jėzau, Tu užgimei“, „Tyli naktis“. Fleita pritarė Vytautas Oškinis. Antroje dalyje skambėjo trijų dalių Ed Lojeski kalėdinė siuita „Štai jau ir Kalėdos“. Klausytojai atpažino puikiai lietuviškai išverstas kalėdines giesmes: primoje dalyje - „Ateikit Betliejun“, „Angelų giesmė jau skamba“, antroje dalyje – liuteronų ir reformatų giedamas: „Roželė pražydėjo“ ir „Tyli naktis“ bei mažiau žinomas „O Jėzau brangus“, „Nebuvo miestelyje“, trečioje dalyje – „Prakartėlėj gimė“, „Giesme skelbia angelai“. Šiai siuitai lietuviškus tekstus iš evangeliškų Giesmynų pritaikė ansamblio vadovė R.Moraitė-Bareikienė.

Po koncerto klausytojai ir atlikėjai bendravo, dalijosi įspūdžiais bei šildėsi gurkšnodami karštą raudoną vyną.

Ansamblio gerbėja Dalija Gudliauskienė