Bažnytinė muzika

Kalėdinio koncerto šviesa

2015 Gruodžio mėn. 12 d.

Maloniai nustebino, kad pakabinti spalvingi skelbimai Batakių krašte bei trumpas informacinis kvietimas laikraštyje apie kalėdinį koncertą, vyksiantį gruodžio 7 dienos vakarą Batakių liuteronų bažnyčioje, sukvietė gana daug klausytojų. Be vyresnių čia sugužėjo ir būrys moksleivių, matyt įžvalgaus mokytojo paragintų.

Atvykusius klausytojus pasveikino Batakių liuteronų parapijos kunigas Karolis Skausmenis. Padėkojo susirinkusiems, kad palikę visus buities ir prieškalėdinius rūpesčius, išgirdo kvietimą dvasios atgaivai. Keliais sakiniais paaiškinęs adventinio laikotarpio ir Kalėdų švenčių prasmę, palikdamas intrigą ir nepristatydamas žiūrovams artistų, pakvietė juos nešti Kalėdų šviesą, o klausytojams pakelti galvas „Atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti“ (Lk 21, 28).

 

Nuo altoriaus pusės suvirpėjo smuiko atliekama melodija, suskambo fortepijono stygų akordai, nuaidėjo violončelės bosas, o iš viršaus, nuo senųjų vargonų pasigirdo skardi soprano giesmė:

 

Esi graži ir nuostabi žvaigždutė,

 

Aukštai aukštai ant mėlyno dangaus.

 

Švieti tu meiliai tėviškės giružėms,

 

Švieti tu Dievui ir keliams žmogaus...

 

Užburiantis dainininkės balsas pritilo, solistė nulipo žemyn, ir ji jau tarp klausytojų... Skamba Čiurlionio kūryba. Giesmės ir dainos apie meilę, su pačios dainininkės komentarais apie meilę artimui, vienas kitam ir kiekvienam, apie Aukščiausiojo tėvišką meilę. Atliekami norvegų tautos dainiaus kompozitoriaus Edvardo Grygo kūriniai, išreiškiantys meilę gamtai, Tėvynei ir jos žmonėms. Įstabu, kad solistės balsas skamba nuo pianissimo iki fortissimo ne tik dainuojant, bet ir bendraujant su žiūrovais, kas priverčia atidžiai suklusti. Papasakojusi apie kompozitoriaus Grygo kūrybą, įkvėptą nuostabios Norvegijos gamtos žavesio, dainininkė pristatė ir orkestro dalyvius - muzikalią Grigų šeimą; smuikininką Povilą, Kauno muzikinio teatro koncertmeisterį, pianistę-koncertmeisterę Gražiną, violončelininką Tomą. Pati save pašnibždom prisistačiusi Skaidra Jančaitė koncerto pabaigoje dėkojo jaunam kunigui už prasmingus žodžius, gėles ir pakvietė visus džiaugtis, mylėti bei padėti vieni kitiems.

 

Žiūrovai plojimais dėkojo kunigui ir atlikėjams už prasmingai praleistą vakarą bažnyčioje, klausantis klasikinės muzikos garsų ir solistės atliekamų kūrinių, kurių ir atvykę moksleiviai atidžiai klausėsi. Mobiliuosius telefonus išsitraukė tik užfiksuoti koncerto akimirkas savo išmaniųjų atmintyje. Yra vilties, kad tai išliks ir visų čia atvykusių, neišlepintų gyvais renginiais, provincijos žmonių atmintyje. Puiku, kad žymūs muzikantai profesionalai, suorganizavę sakralinį ansamblį, neša Kalėdų šviesą - dovanoja aukšto meninio lygio koncertą nuošalių kaimelių žmonėms jų tuštėjančiose šventovėse.

 

 

 

Jonas Dikšaitis