Bažnytinė muzika

Kultūros popietė Kintų parapijoje

2014 Lapkričio mėn. 30 d.

Kintų ev. liuteronų „mažojoje“ bažnyčioje rugsėjo 13 d. koncertavo Plungės kultūros centro kamerinis choras (meno vadovas ir dirigentas Alfonsas Vildžiūnas). Didžioji choristų dalis – tai žmonės, turintys muzikinį išsilavinimą, kultūros ir švietimo darbuotojai. Jau 27 metus gyvuojančio choro repertuare – įvairių epochų ir stilių bažnytinė bei pasaulietinė muzika. Choristus bei klausytojus pasveikino Kintų parapijos kunigas Mindaugas Žilinskis.

Susirinkusieji džiaugėsi kolektyvo balsų skambesiu ir vadovu. Visiems patiko klausytis dainų ir nesinorėjo, kad koncertas baigtųsi. Po koncerto visi buvo pakviesti į šalia esančias parapijos patalpas pabendrauti, pasivaišinti žuviene, arbata, kava ir sausainiais bei apžiūrėti šiuo metu Kintuose gyvenančio dailininko Kęstučio Balčikonio paveikslų parodą. Baigiantis pasisėdėjimui, visi kartu su Plungės kolektyvu padainavo keletą dainų.

 

Marta Karaliutė

Nuotraukos autorės

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr.10-11