Bažnytinė muzika

Martyno Mažvydo bažnyčioje Tūkstantmečio vardynų koncertas

Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčia po Sekminių pamaldų klausytojus pakvietė koncertas „Tau, amžių Giesmė“. Renginys skirtas Lietuvos tūkstantmečio vardynoms, miesto dienoms “Tauragiškiai - tūkstantmečiui“ bei Sekminių sekmadieniui. Parapijiečiai ir atvykę svečiai klausėsi pasaulyje žinomų atlikėjų.

Vargonų instrumentą šiais jubiliejiniais metais prakalbino austro Matthias Maierhofer ir vokiečio David Schlaffke duetas. Kai už vargonų pulto susėda dviese akivaizdžiai prasiplečia net ir palyginti nedidelio instrumento galimybės. Tokį dviejų atlikėjų vargoninį muzikavimą ypatingai vertino kompozitoriai romantikai – jų muziką ir girdėjome koncerte. Austras Matthias Maierhofer vargonininko išsilavinimą įgijo Graco, Leipcigo ir Freiburgo aukštosiose muzikos mokyklose bei Bazelio "Schola Cantorum" (Šveicarija). Galingam M. Maierhoferio karjeros startui pasitarnavo eilė laimėtų tarptautinių konkursų: jis pelnė premijas M.K.Čiurlionio, Nijmegeno (Olandija), J.S.Bacho, Arnštatas/Vokietija) ir F.Schmidto (Austrija) vargonininkų konkursuose. David Schlaffke baigė aukštąją Felix Mendelssohn Bartholdy Muzikos ir teatro mokyklą. Toliau mokslus tęsė Danijos konservatorijoje, Arnštato tarptautiniame vargonininkų konkurse pelnė antrą vietą. Daugiausia klausytojų aplodismentų susilaukė atliekama Franco Lachnerio Introdukciją ir fuga vargonams 4 rankoms bei Lotharo Graapo choralas „Nun bitten wir den Heiligen Geist“ ( „Prašykime Šventąją Dvasią“) vargonams 4 kojoms. Choralas perteikė Dievo meilės, dėkingumo jausmą, kuriuos mumyse žadino Sekminių šventė.

Gieda Edmundas Seilius (tenoras) ir Kristina Zmailaitė (sopranas)

Savo balsais džiugino muzikų šeima - sopranas Kristina Zmailaitė ir tenoras Edmundas Seilius. Atlikėjai dainavo ir gyveno Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Japonijoje. Įvairiose JAV operos ir teatrų salėse sukūrė eilę operų ir operečių vaidmenų. Edmundas Seilius praeitą mėnesį dainavo itin iškilmingoje Europos dienos šventėje Paryžiuje, 17 a. Mediči rūmuose. Atlikdami kompozitoriaus Vytauto Juozapaičio komponuotą Martyno Mažvydo giesmę “Šventa dvase musump ateik“ iš giesmyno „Gesmes chrikszoniskas“, atlikėjai paliudijo, kad patys gražiausi žodžiai šioje šventėje priklauso Pirmos lietuviškos knygos autoriui kunigui Martynui Mažvydui. Nuostabiai skambėjo atliekama E.Seiliaus ir K.Zmailaitės lietuvininkų giesmė „Lašelis vynuogėlių“, kurį sukomponavęs kompozitorius Leonas Povilaitis rašė „Mylėk ir puoselėki lietuvišką muziką, nes ji gyva mūsų prosenelių kalba“.

Be minėtų kūrinių bažnyčios skliautuose aidėjo žymių atlikėjų atliekami B.Dvariono, G. F. Hendelio, A. L. Weberio ir kt. kūriniai.

Kunigas Mindaugas Dikšaitis dėkoja koncerto atlikėjams

Muzikų šeimai talkininkavo ryškiausias lietuvių jaunesnės kartos vargonininkas Balys Vaitkus. Atlikėjas sėkmingai dalyvavo keliuose tarptautiniuose pianistų ir vargonininkų konkursuose. Koncerte skambėjo jo atliekama didžiojo kūrėjo, įkūnijančio ir simbolizuojančio krikščionių ekumeninę bendrystę, J. S. Bacho choralas pagal 130 psalmę ”Iš sielvarto gylybių šaukiuos, Dieve, tavęs…”.

Iškilmingame renginyje gaudė ragai, raliavo birbynė (Algirdas Jedemskij). Vokalinio meno paslaptis kartu su svečiais atskleidė Tauragės MKC berniukų choras (vadovas Romualdas Eičas). Koncerto pabaigoje padėkos žodį tarė miesto meras Robertas Piečia ir bažnyčios kunigas Mindaugas Dikšaitis. Koncertas „Tau amžių Giesmė“ - padėka ir pagarba Kūrėjui už tai, ką jis mums gero padaręs ir saulėtos Sekminių šventės paraginimas, kad Kristaus įkurtos Bažnyčios pastate būtume tvirti ir vieningi.

Irena Kalvanaitė - Pavilanskienė