Bažnytinė muzika

Muzikinis tiltas Klaipėda – Kylis 2013

2013 Rugpjūčio mėn. 27 d.

2013 m. liepos 28 d. – rugpjūčio 7 d. turėjau nepaprastą galimybę pirmą kartą dalyvauti Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos organizuotame tarptautiniame giedojimo seminare „Muzikinis tiltas Klaipėda – Kylis“. Beje, šis LEBMS rengiamas seminaras yra jau 18-asis. Jo metu studijavome labai gražų, bet gana sudėtingą V. A. Mocarto kūrinį Missa brevis in F. Be šio, mokėmės dar tris lietuviškus kūrinėlius: „Kur giria žaliuoja“ (muz. J. Gudavičiaus, žodž. K. Sakalausko-Vanagėlio), „Pranaše didis“ (žodž. J. Neander, harm. Vydūnas) ir „Gyvenimą pašlovintą“ (iš M. Mažvydo ir B. Vilento giesmyno „Krikščioniškos giesmės“, red. B. Skirsgilas). Lietuviškus kūrinėlius padėjo parengti dvi choristės: Birutė Pavalkienė (Marijampolė) ir Evelina Tamošaitytė (Skirsnemunė). Beje, jos pačios šiuos kūrinėlius ir dirigavo koncertų metu: Birutė – „Kur giria žaliuoja“ ir „Gyvenimą pašlovintą“, o Evelina – „Pranaše didis“.

Daug nuveikėme repetuodami Klaipėdoje nuo liepos 29 d. su puikiu choro vadovu Hansu-Jürgenu Wulfu (Vokietijos Šiaurės Elbės bažnytinės muzikos direktorius). Su šiuo vadovu, organizuodama tokio pobūdžio seminarus bažnyčios muzikams bei ieškodama paramos kitiems muzikiniams bažnytiniams projektams, LEBMS bendradarbiauja jau daugelį metų. Per labai trumpą laiką (tris dienas) mūsų seminaro choras spėjo paruošti beveik koncertinį mišių variantą bei dar tris kūrinėlius, o tai būtų sunku įgyvendinti net profesionaliam chorui. Įvairaus amžiaus ir rango choristai į šį giedojimo seminarą susirinko iš visos Lietuvos: Klaipėdos, Vilniaus, Palangos, Priekulės, Marijampolės, Skirsnemunės, Raudonės ir kitų miestelių. Į Vokietiją, po trijų dienų repeticijų Klaipėdoje, keliavome ramia širdimi, nes buvome neblogai pasiruošę. Vokietijoje mūsų laukė Kylio Mettenhofo Thomo ev. liuteronų parapijos Birgitta-Thomas-Kantorei choras, vadovaujamas kantoriaus Reinfriedo Barnetto. Ši ekumeniška parapija jau daugybę metų puoselėja parnerinius ryšius su Jurbarko evangelikų liuteronų parapija, todėl šis bendras chorinis projektas dar sustiprino bei pagyvino parapijų draugiškus ryšius.

Kol plaukėme keltu, galėjome kiek atsikvėpti nuo dainavimo, be to, kūriniai truputį „susigulėjo“. Nuvykus į Vokietiją, maloniai nustebino šiltas priėmimas. Vokiečiai choristai mus vaišino savo iškeptais labai skaniais pyragais, šiltai ir nuoširdžiai bendravo. Susipažinus prasidėjo repeticijos su vokiečių Birgitta-Thomas-Kantorei choru bei jų vadovu ir vargonininku R. Barnettu. Nors repeticijų buvo nemažai tiek Klaipėdoje, tiek Kylyje, jos tikrai neprailgo ir buvo labai įdomios. Repetuojat teko padirbėti su abiem vadovais. Jie mišias pasidalino pusiau. H.-J. Wulf dirigavo pirmas tris mišių dalis: Kyrie, Gloria ir Credo, o R. Barnett – kitas tris: Sanctus, Benedictus ir Agnus Dei. Didžiulį malonumą teikė giedojimas su instrumentiniu ansambliu bei vargonais, tai visai kas kita nei vien fortepijono akompanavimas. Koncertų metu galėjome ne tik dainuoti, bet ir klausytis vokiečių choro atliekamų Ch. Gounod Missa brevis Nr. 7 in C. Taip pat girdėjome vargonuojant su mumis kartu seminare dalyvavusio Aleksandro Isakovo (Vilnius) vargonais atliekamą Broniaus Kutavičiaus (g. 1932) sonatą vargonams „Ad Patres“ bei Reinfriedo Barnetto W.A. Mocarto fantaziją f-moll, K.608. Smagu, kad dainavome ne tik per koncertus, bet kadangi musų priėmusi parapija yra ekumeninis Kylio-Mettenhofo centras, tai giedojome ir R. katalikų mišiose bei ev. liuteronų pamaldose. Kiekviena kartą, kai giedojome lietuviškus kūrinius, buvo labai įdomu stebėti, kaip įdėmiai žmonės jų klausosi.

Laisvu nuo repeticijų laiku galėjome pasivaikščioti ir apžiūrėti Kylį. Priešpaskutinę kelionės dieną nuvykome į Vokietijos miestą Laboe, kuriame galėjome apžiūrėti daugelį įdomių vietų bei pasigrožėti puikiu paplūdimiu bei jūra. Grįžę iš ekskursijos, dalyvavome atsisveikinimo vakare. Jame, po labai skanios pačių vokiečių choristų pagamintos vakarienės, rodėme savo liaudies šokius bei dainas, o jie giedojo savo giesmes ir linksmai prisijungė prie mūsų: šoko ir dainavo kartu.

Labai džiaugiuosi, kad dalyvavau šiame seminare. Jo metu ne tik įgijau naujos chorinio dainavimo patirties, bet ir susipažinau su daugeliu nuostabių ir labai draugiškų žmonių. Iš seminaro grįžau su labai maloniais ir nepamirštamais įspūdžiais. Tikrai norėčiau šiame seminare dalyvauti dar ne vieną kartą. Tad rekomenduoju jį visiems, kurie myli muziką, yra linksmi ir atviri naujiems įspūdžiams.

 

Eglė Maciukevičiūtė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2013 Nr.7-8