Bažnytinė muzika

Tauragės M. Mažvydo bažnyčios 170 metų jubiliejaus giesmių šventė

2012 Biželio mėn. 12 d.

Lietuvos evangeliškų bažnyčių chorai kas metai susirenka į metinę giedojimo šventę. Šiais metais šiam chorų susibūrimui buvo pasirinkta Tauragė, kurios evangelikų liuteronų bažnyčia minėjo 170 metų jubiliejų.

Šventė sutapo su Vakarų krikščioniškų bažnyčių liturgijoje švenčiamos Trejybės šventės išvakarėmis. Taip pat šventėje buvo paminėti iškilūs kunigai – šios bažnyčios ganytojai: kunigas Augustas Vymeris (1869-1942) ir vyskupai Jonas Viktoras Kalvanas senj. (1914-1995) bei Jonas Viktoras Kalvanas junj.(1948-2003).

Evangeliškų Giesmių švenčių tradicija prasidėjo 1935 metais, į Biržų reformatų bažnyčią susirinkus aplinkinių vietovių – Papilio, Nemunėlio Radviliškio ir Biržų – parapijų chorams giedoti posinodinėse pamaldose. Po trejų metų Šventė persikėlė į Tauragę, 1938 metais chorams atvykus į liuteronų bažnyčios bokšto pašventimą.

Po karo pirmajai Giesmių šventei vėl buvo sukvietę tauragiškiai tik 1988 metais, prasidėjus „atšilimui“. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo nuo 1994 metų evangeliškos muzikos propaguotojai beveik kasmet pirmąjį vasaros šeštadienį susirenka vis kitoje šalies liuteronų ar reformatų bažnyčioje giesme pašlovinti Viešpatį. Tai tapo lyg chorų metinės veiklos patikrinimo atskaitos taškas. Chorai šiai šventei atsakingai ruošiasi, derina savo koncertų, išvykų grafiką.

Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga (LEBMS), organizuojanti Giesmių šventes, jau keleri metai ieško naujų šventės formų. Šių metų šventei, kaip ir pernykštei, buvo pasirinkta pamaldų liturgijos forma. Chorai nekoncertavo, o tik giedojo liturgijai pritaikytus intarpus, todėl negalėjo pademonstruoti savo geriausių per metus paruoštų kūrinių. Be to, jungėsi po kelis, pvz.: Vilniaus reformatų choras „Giesmė“ ir „Pagirių dainoriai“ (dirigavo Janina Pamarnackienė), Šilutės, Pagėgių ir Žemaičių Naumiesčio ev. liuteronų bažnyčių jungtinis choras (dirigavo Valteris Matulis), Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčios ir vokiečių bendrijos choras (dirigavo Bronislovas Skirsgilas). Tad spręsti apie chorų padarytą pažangą (arba – ne) sunkoka...

Šviežumo šventės atmosferai suteikė Romos katalikų Tauragės parapijos jaunimo choras, pagiedojęs protestantiško jaunimo stovyklautojų pamėgtas Viešpaties šlovinimo giesmes: „Aš kaip žalias medis“, „Dieve, Tu mano skydas“ bei Tauragės kultūros centro jaunimo vokalinis ansamblis „Jaunystė“: „Ateinu aš pas Tave“, „Himnas Meilei“ ir kt.

Maloniai nustebino Kauno liuteronų Šv. Trejybės bažnyčios Ievos ir Martyno Paliokų duetas, šiais metais išaugęs į brandų ansamblį ir pagiedojęs gan sudėtingus kūrinius.

Kaip visada Giesmių švenčių pamaldas puošė jungtinis Šilutės ir Plikių-Dovilų liuteronų bažnyčių pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas kun. Liudviko Fetingio (nuotr.).

Giesmių šventės pamaldų liturgijoje pirmą kartą (bent man) teko išgirsti giedant Tikėjimo išpažinimą (CREDO), pritaikytą žinomos giesmės melodijai. Martyno Liuterio „Tėve mūsų“ iš Martyno Mažvydo giesmyno "Giesmės krikščioniškos" taip pat buvo sugiedotas visų bažnyčioje susirinkusiųjų.

Šioje giesmių šventėje taip pat skambėjo jungtinio choro atliekamos: Č.Sasnausko „Apsaugok, Aukščiausis“ (dir. Janina Pamarnackienė), „Dievo valios keliai paslaptingi“ iš Škotiško psalmyno (dir. LEBMS pirmininkė Laura Matuzaitė), J.Barnard „Kristaus triumfas“ (dir. Bronislovas Skirsgilas).

Pamaldas užbaigė jungtinis mišrus choras, kuriam atliepė visi dalyvaujantys pamaldose, iškilmingai pagiedodami visose Giesmių šventėse darniai skambantį L. van Bethoveno himną „Padangės giria“, G. Schwarce airių „Palaimos palinkėjimą“ bei tradicinę evangelikų meilės bei bendrystės su čia esančiais ir jau išėjusiais į Viešpaties prieglobstį tikėjimo broliais giesmę „Taigi imk mano ranką...“, skambėjusią šioje bažnyčioje ir 1938 metų Giesmių šventėje.

Iki kito susitikimo, mieli protestantiškos giesmės mylėtojai!

Daugiau nuotraukų - spausti čia

D. DREVĖNAITĖ

 

www.choras.lt