Aktualu

Biržų evangelikai liuteronai rengiasi atstatyti bažnyčią

Lietuvoje religinės bendruomenės išgyvena aukso amžių, galėdamos laisvai, netrukdomai ir viešai skelbti savo tikėjimo tiesas, atlikti bažnytines apeigas, kurti ir puoselėti maldos namus. Jau penktą šimtmetį Biržų krašte gyvuoja evangelikų liuteronų bendruomenė. Kartu su kitomis Lietuvos krikščioniškomis konfesijomis liuteronai pergyveno karus ir marus, represijas ir draudimus, istorijos verpetuose retkarčiais pasipešė su Romos katalikais bei evangelikais reformatais. Liuteronai Biržų krašte išlaikė savo tikėjimą ir parapiją, bendruomenė stiprėja ir plečiasi.

Blausus kaimyno liuterono atspindys žemaičio sąmonėje

Minint Nidos ev. liuteronų parapijos jubiliejų, po iškilmingų pamaldų bažnyčioje 2013 m. rugsėjo 7 d., Neringos savivaldybės posėdžių salėje surengta konferencija „Nidos evangelikų liuteronų bažnyčiai 125-eri metai: istorija ir dabartis“. Spausdiname konferencijoje skaitytą polemišką savaitraščio „15min“ vyr. redaktoriaus Rimvydo Valatkos pranešimą, perteikiantį asmenišką požiūrį į kai kuriuos mūsų istorijos aspektus bei tam tikras pastaruoju metu populiarumo įgavusias visuomenės raidos vertinimo tendencijas.

XX a. okupacijų žalos mastai Lietuvos Liuteronų Bažnyčiai

Iki šiol siekiama įvertinti sovietinės okupacijos žalą Lietuvos Respublikai, jos gyventojams, organizacijoms. Pažvelgus į sovietinės ir nacių okupacijos žalą padarytą respublikos bažnyčioms, galima teigti, kad Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčia daugeliu požiūrių buvo viena labiausiai nuo okupacijų nukentėjusi tradicinė krikščioniškoji bendruomenė.

Pabėgeliai ilgisi Sirijoje likusių artimųjų

Pajūryje įsikūrė dvi praėjusią savaitę kartu su likimo broliais iš Sirijos dėl ten vykstančio brolžudiško karo pabėgusios krikščionių šeimos. Mūsų šalyje jos atsidūrė evangelikų liuteronų rūpesčiu.

Kretingiškių Rūtos ir Arūno Šulskių šeimoje prieglobstį nuo karo radusi Sirijos krikščionių šeima: „Jūs tokie turtingi – turite tiek daug erdvės ir vandens“

Palikę savo namus, ilgai puoselėtą verslą, kauptus turtus, studijas, 40 karo nualintų sirų šią savaitę apsistojo jiems nepažįstamoje Lietuvoje. Sirams duris plačiai atvėrė Lietuvos evangelikų liuteronų bendruomenės nariai, sutikę pasidalinti savo duonos kąsniu. Dalį namo šešių asmenų šeimai paskyrusi kretingiškė Rūta Šulskienė taip tikisi atsilyginti už tai, jog kadaise karo nuvargintus ir beturčius jos tėvus priėmė kaimynai.