Aktualu

Otto Bartningo kūryba pristatyta Vilniuje

Balandžio 12 d., prof. Otto Bartningo gimimo dieną, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje buvo atidaryta fotografijų paroda, kuri iliustravo šio žymaus pasaulinės reikšmės architekto kūrybinį paveldą. Parodos iniciatoriai – Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir ACHITEKTŪROS [aktualijų] FONDAS, organizuojantys paskaitų ciklą „UNESCO paveldas pasaulyje ir Lietuvoje“.

Sekuliarių perėjimo ritualų įvedimas Lietuvoje – komunistinės alternatyvos krikščioniškoms apeigoms

Ankstyvaisiais N. Chruščiovo administracijos metais Lietuvos Komunistų partija pastebėjo, kad jos antireliginė programa nedavė greitų rezultatų, nes pastaroji nepajėgė praplėsti takoskyros tarp Lietuvos žmonių ir Bažnyčios. Vienu pagrindinių traukos objektų siejusių žmones su religija Partijos atstovai įvardijo religines apeigas.

Verdainės bažnyčios šventorius vėl virto statybų aikštele…

Dauguma šilutiškių yra girdėję Verdainės pavadinimą. Tai senos gyvenvietės pavadinimas, kuri vėliau tapo Šilutės miesto dalimi. Šilutėje veikia ir folkloro ansamblis gražiu pavadinimu – „Verdainė“. Verdainėje nuo seniausių laikų yra stovėjusi ir bažnyčia.

1566 m. Verdinėje buvo pastatyta medinė bažnyčia, kuri veikė kaip Rusnės parapijos filija. Šalia buvo pastatyta mokykla. Bažnyčios šventoriuje buvo įsteigtos kapinės. Nors nauja mūrinė bažnyčia buvo užbaigta tik 1718 m., 1717 m. iš senosios bažnyčios į ją buvo perkelta krikštykla, sakykla ir altorius. 1847 m. bažnyčia buvo perstatyta. Ji tapo erdvesnė ir didesnė. Plačiau skaitykite Reginos Meškauskienės str. (“Šilainės sodas”)

Nauja kunigo dr. Dariaus Petkūno knyga apie Mažosios Lietuvos Liuteronų Bažnyčios agendas

Vasario 16-osios rytą LELB Suaugusiųjų teologinio švietimo seminaro dalyviai aktyviai rinkosi į Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčią. Viena vertus, tai įprastas seminaras, daugelis veidų matyti, viskas lyg ir tradiciškai. Vis dėlto šis seminaras kiek kitoks. Antrojoje dalyje, po pietų, turėjome ypatingą praktinę dalį – mums ir plačiajai visuomenei buvo pristatyta nauja mūsų kunigo dr. Dariaus Petkūno knyga „Rytų Prūsijos liuteronų liturginė tradicija ir lietuviškoji jos raiška Reformacijos ir Donelaičio laikų agendose“. Iš pradžių kiek bauginamai skambantis ilgas pavadinimas greitai tampa aiškus, tereikia prisiminti – Rytų Prūsija ir agendos raida. Bent taip aš sau tą susidėliojau.

Lipės ir Lietuvos evangelikų bendrystės jubiliejus

1992 m. rugsėjo 27 d., XV sekmadienį po Šv. Trejybės, Tauragėje buvo iškilmingai pasirašyta Lietuvos evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų bažnyčių ir Lipės krašto evangelikų bažnyčios liuteronų Sinodo ir Detmoldo evangelikų reformatų Sinodo bendrystės sutartis, kurią paskatino 1990 m. užsimezgę ryšiai ir prasidėję susitikimai. Svarbiausia, kad ryšiai plėtojami ne tik tarp centrinės bažnyčių vadovybės, bet ir atskirų parapijų. Per dvidešimt metų buvo įgyvendintas ne vienas prasmingas sumanymas.

Artėjant bendrystės dvidešimtmečio jubiliejui, pernai rudenį Lietuvoje viešėjo Lipės krašto evangelikų liuteronų bažnyčios vadovybės delegacija. Vilniaus ev. liuteronų bažnyčios kieme greta „Vilniaus Sandoros“ senelių globos namų buvo pasodintas simbolinis medelis. Lipės krašto liuteronų bažnyčios superintendentas kun. Andreas Lange įteikė vyskupui Mindaugui Sabučiui sertifikatą, kad Vitenberge tarp kitų Reformacijos 500-osioms metinėms sodinamo „Liuterio sodo“ medžių auga ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios medelis (nr. 164).