Aktualu

Vyriausybei pateiktas prašymas dėl Klaipėdos bažnyčios atstatymo

Rugsėjo 4 d. LR Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis priėmė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios, Klaipėdos miesto bei Vokietijos ambasados atstovų delegaciją, kuri pateikė prašymą dėl paramos Klaipėdos šv. Jono ev. liuteronų bažnyčios atstatymui.

Kapų šventė - „Misija – Sąžinė“

Rugpjūčio 25 d. Žiūrių kapinaitėse (Šakių r.) šventėme pamaldas. Kaip visada, susirinko gražus pulkelis tikinčiųjų. Po pamaldų čia pat miške susėdome prie bendro stalo. Prisiminėme artimuosius, užmigusius Viešpatyje ir atgulusius šiose kapinaitėse, pasidalinome šios dienos džiaugsmais ir rūpesčiais.

Kėdainius aplankė paskutinio prieškario kunigo palikuonys

Vasarai baigiantis Kėdainių ev. liuteronų bažnyčią aplankė netikėti svečiai – pamatyti senelių krašto iš Vokietijos atvyko paskutiniojo prieškario parapijos kunigo Pauliaus Tittelbacho vaikaitis Albertas Poensgenas su sūnumi. Kėdainiuose kun. P. Tittelbachas tarnavo daugiau nei dvidešimt metų, prieš tai buvo kunigavęs ir Vilniuje, kur 1916 m. Kuršo konsistorijos paskirtas dekanu (probstu). Pirmosios sovietinės okupacijos metais repatrijavęs į Vokietiją, Paulius Tittelbachas buvo vienas iš nedaugelio kunigų, kurie karo metu sugrįžo į Lietuvą. Su paskutiniais parapijiečiais kunigas vėl pasitraukė į Vokietiją 1944 m., prie Kėdainių artėjant sovietų kariuomenei. Ir būdamas garbaus amžiaus (g. 1865 11 23) po karo P. Tittelbachas dar kunigavo Flegesseno parapijoje, Žemutinėje Saksonijoje. Prieš ketverius metus šioje parapijoje gan netikėtai apsilankė dabartinis Kėdainių ev. liuteronų parapijos kunigas Arvydas Malinauskas, viešėdamas kaimyninėje Hachmiuleno (Hachmühlen) parapijoje, kuri prieš kelerius metus buvo užmezgusi ryšius su Kėdainiais.

Dvi šventės Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje

Birželio 17 d. į Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčią skubėjo gausus būrys parapijiečių ir svečių. Vyko konfirmacijos ir kunigo Reincholdo Moro 30 kunigavimo metų sukakties minėjimo pamaldos, kurias vedė kunigai Reincholdas Moras, Romualdas Liachavičius ir vyskupas Mindaugas Sabutis. Pamaldų metu grojo parapijos pučiamųjų instrumentų orkestras, skambėjo jaunimo ansamblio „Gloria“ giesmės.

Šakių parapijos gyvosios istorijos sugrįžimas

Birželio 8-10 dienomis mūsų krašte viešėjo Gelgaudiškio dvaro šeimininkų Prūsijos baronų von Keudell palikuonys – von Hülsen giminės atstovai. Šakių evangelikų liuteronų klebono Virginijaus Kelerto kvietimu jie atvyko prisiliesti prie tų laikų, kai Gelgaudiškio valda, užimanti 22 000 margų žemės, priklausė net keturioms von Keudell’ių kartoms. Paskutinieji savininkai Franz von Keudell ir Marlene von Sanden buvo jų proseneliai.