Aktualu

Talka Raseinių liuteronų kapinėse

Raseinių evangelikų liuteronų parapiją šį pavasarį vėl maloniai nustebino aktyviai visuomeninėje veikloje dalyvaujantys raseiniškiai, susibūrę į judėjimą „Rasai“. Dalis šio judėjimo narių, nors ir nėra liuteronai, jau trečią kartą dalyvavo jų pačių organizuojamoje talkoje, tvarkant senas parapijos kapinaites, esančias miesto pakraštyje, Liuteronų gatvėje.

Muzikinė popietė Karklėje: giesmės ir tautiškos dainos

Sekmadienio popietę Karklės bendruomenė pakvietė praleisti turiningai – pabūti gamtoje ir pasiklausyti klasikinės muzikos.

Istorinėje Karklės bažnyčios vietoje improvizuotoje scenoje karkliškiams ir svečiams koncertavo valstybinis choras „Vilnius“.

Koncerto idėjos autorius, Karklės evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Žilinskis kvietė bendruomenę atsigręžti į savo artimą, patirti bendrystės džiaugsmą.

Latvijos Liuteronų Bažnyčia atmetė moterų ordinaciją

Latvijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios sinodas 2016 m. birželio 3 d. pakeitė Bažnyčios statutą, oficialiai įvardindamas, kad tik vyriškos lyties kandidatai gali būti ordinuojami į kunigus. Bažnyčios įstatymo pataisoms reikėjo 75 proc. visų sinodo dalyvių pritarimo. Už šį sprendimą balsavo 77 proc. sinodalų: 201 - už, 59 - prieš, 22 - susilaikė.

Punskietės sutvarkė evangelikų kapines

Balandžio pabaigoje neformali punskiečių grupė savo iniciatyva sutvarkė senas Punsko evangelikų liuteronų kapines. Per daug dešimtmečių jos buvo labai apleistos. Ilgainiui ši žmonių nelankoma amžino poilsio vieta apaugo tankiais krūmais ir aukšta žole. Daugelis krašto gyventojų apie šias kapines nedaug ką žino.

Šiauliuose iškils liuteronų bažnyčia

Evangelikai liuteronai, neseniai pastatę bažnyčią Palangoje, šiuo metu puoselėja viltis atstatyti sugriautą Klaipėdos ir pastatyti naują bažnyčią Šiauliuose.