Aktualu

Vyskupo kalėdinis sveikinimas Bažnyčiai

Mieli broliai ir seserys Kristuje, Viešpats iš savo begalinio gailestingumo ir meilės mus atvedė į dar vienas Kalėdas. Nepaisant daugelio gyvenimo sunkumų, įtampų ir nerimo, Jis trokšta, kad atitrauktume savo žvilgsnį nuo to, kas laikina, ir nukreiptume į Jį, su Kuriuo, prisijungę prie jau iškeliavusių artimųjų, mes praleisime visą amžinybę.

Lauksargių bažnyčioje – adventinė moksleivių programa

Lauksargių pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai gruodžio 7 d. Lauksargių evangelikų liuteronų bažnyčioje surengė tradicinę adventinę šventę – bendruomenę kvietė „Adventinis koncertas“. Renginio organizatorė – mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Meilienė. Mokinius koncertui rengė mokytojos Regina Mikaitienė, Ona Jasevičienė, Ona Puteikienė. Advento vainiką nupynė mokyklos šeštokai ir klasės auklėtoja Genovaitė Meištininkienė.

Sudargo parapija pradeda vykdyti naują tarptautinį projektą

2010–2012 m. Sudargo evangelikų liuteronų parapija (Šakių r.) dalyvavo tarptautiniame projekte „Otto Bartningas Europoje“, finansuojamame Europos Sąjungos programos ,,Grundvig“. Jo metu buvo pradėta iniciatyva architekto Otto Bartningo „Kančios bažnyčias“, o tarp jų – ir Sudargo bažnyčią, įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Ar šioms gražioms svajonėms bus lemta kada nors išsipildyti, Dievui leidus, išvysime ateityje. O iki tol Sudargo parapija, kartu su kitais partneriais, pradėjo vykdyti naują ES projektą „Sakralinės erdvės, kaip europietiškumo atminties būtovės“, finansuojamą ES programos „Erasmus+“.

Religinės bendruomenės nemokės žemės mokesčio

Seimas priėmė Žemės mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis nutarta nuo 2016 m. sausio 1 d. papildyti žemės mokesčiu neapmokestinamų objektų sąrašą, į jį įtraukiant tradicinėms ir kitoms valstybės pripažintoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus. Už šiuos pakeitimus balsavo 95 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 6 parlamentarai.

Kapinių priežiūros seminaras Juknaičiuose

Ankstesniame mūsų laikraščio numeryje rašėme apie LELB VšĮ „Augustana“ ilgalaikio projekto „Evangelikų liuteronų kapinių duomenų bazė: praktika ir tikrovė“ praktinį seminarą „Metalinių kryžių liuteronų kapinėse atnaujinimas ir priežiūra“, š.m. rugpjūčio 18-21 d. vykusį Šilutės rajone (žiūr. LEK, 2015 Nr.9, p.3).