Archyvas

2002

Asmenybė, kuria aš žaviuosi

Kieno gyvenimas kaip būrinis laivelis
Į tolumas, į tolumas nuplauks,
O kieno eis, kaip elgeta parpuolęs keliais,
Ir išmaldos maldavęs nepaliaus.
Kieno gyvenimas, kaip aukštas ugnies stulpas,
Tautų tautoms nušvitęs švies,
Kieno gyvenimą, kaip viesulo nulaužtą tulpę,
Ant kelio purvino nusvies...
Bernardas Brazdžionis "Ugninis stulpas"

Susitikimas su LR prezidentu Valdu Adamkumi

2002 m. gruodžio 10 d. konsistoriją aplankė LR prezidentas Valdas Adamkus.

Pašventintas paminklas senajai Tauragės bažnyčiai

2002 metais suėjo 435 metai nuo Tauragės parapijos įsteigimo ir pirmosios bažnyčios pastatymo.

Išleista Kurto Vėliaus atsiminimų knyga

Mažosios Lietuvos patriarchas Kurtas Vėlius išleido savo atsiminimų knygą „Dvyliktoji diena“.