Archyvas - 2002

Išleista Kurto Vėliaus atsiminimų knyga

Mažosios Lietuvos patriarchas Kurtas Vėlius išleido savo atsiminimų knygą „Dvyliktoji diena“.

Jo atsiminimus užrašė ir apibendrino rašytojas Antanas Žukauskas. Kurtas Vėlius knygoje aprašo savo gyvenimo kelią, kovas už lietuvybę Klaipėdos krašte, vėliaus – JAV. K. Vėlius yra Mažosios Lietuvos Draugijos Čikagoje, Mažosios Lietuvos Fondo, Tėviškės parapijos Čikagoje steigėjas. Jis aktyviai dalyvavo kiekvienoje organizacijoje, kur pagarbiai buvo minimas Mažosios Lietuvos vardas. „... visas mano keturiasdešimties metų ir gana rezultatyvus triūsas neturėtų nei grašio vertės, jeigu nepasitarnautų Tėvynei ir mano tikėjimo Bažnyčiai“, - tokiais žodžiais savo gyvenimą apibendrina Mažosios Lietuvos Patriarchas.