Archyvas - 2002

Susitikimas su LR prezidentu Valdu Adamkumi

2002 m. gruodžio 10 d. konsistoriją aplankė LR prezidentas Valdas Adamkus.

Pokalbyje su konsistorijos nariais prezidentas V. Adamkus užsiminė, kad aplankyti konsistoriją jis norėjo jau anksčiau, tačiau dėl įtemptos darbotvarkės tai padaryti jam pavyko tik dabar. Prezidentas domėjosi situacija bažnyčioje, jaunimo veikla. Vyskupas ir konsistorijos nariai prezidentui papasakojo apie projektus, kuriuos Bažnyčia ketina įgyvendinti artimoje ateityje. Prezidentui buvo užsiminta, kad iki šiol Vilniaus universitetas negrąžina bažnyčiai konsistorijos pastatų Kaune. Pokalbis su Prezidentu buvo atviras ir dalykiškas. Vyskupas Jonas Kalvanas šio susitikimo atminimui Prezidentui padovanojo R. N. Baitono knygą „Čia aš stoviu“, kurioje autorius aprašo M. Liuterio gyvenimą.