Archyvas - 2003

Ekumeninė krikščionių vienybės savaitė

Ekumeninė krikščioniškų bažnyčių savaitė šiemet prasidėjo sausio 23 dieną pamaldomis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje.

Liturgijai vadovavo vysk. Jonas Boruta. Pamaldose dalyvavo vysk. Jonas Kalvanas, liuteronų kunigai, stačiatikių dvasininkai, baptistų pastoriai. Sveikinimo žodyje vyskupas Jonas Kalvanas pasidžiaugė stiprėjančiais ekumeniniais santykiais tarp Lietuvos tradicinių krikščioniškų bendruomenių.
Kitą dieną pamaldos įvyko Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje. Joms vadovavęs vyskupas J. Kalvanas kalbėjo apie tokių pamaldų reikšmę ir prasmingumą. Liturgijoje bažnyčios meldėsi, kad Dievas gilintų tarpusavio supratimą tarp krikščioniškų bažnyčių, joms dovanotų išminties, taikos ir vienybės. Vyskupas Jonas Boruta kalbėjo švento Mato evangelijos žodžiais apie Sėjėją, kurio kurio sėjama sėkla giliai krenta į žmonių širdis ir atneša vaisius. Pamaldų dalyviai, sukalbėję Viešpaties maldą „Tėve mūsų“, palinkėjo vieni kitiems ramybės ir kartu sugiedojo giesmę „Giedokit visos tautos.“

Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje

Sausio 25 dieną ekumeninės pamaldos įvyko Kretingos pranciškonų vienuolyno bažnyčioje. Jose kartu su pranciškonais už vienybę meldėsi Kretingos liuteronų parapija, Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštosios mokyklos dėstojai bei studentai, bažnyčios „Tikėjimo žodis“ tikintieji. Naujovėms atviri pranciškonai vietoje įprastų sveikinimo žodžių kvietė krikščioniško gyvenimo liudijimais pasidalinti dalyvavusių bažnyčių atstovus. Pamaldoms vadovavęs tėvas Ramūnas pabaigoje pakvietė tikinčiuosius uždegti žavkutes, primenančias Kristaus kvietimą krikščionims tapti pasaulio šviesa (Mt.5,14).