Archyvas - 2003

Italų baltistas G. Michelini pristatė savo knygą apie lietuvininkų giesmynus

2003 m. balandžio 8 d. Klaipėdos universiteto Jono Bretkūno auditorijoje italų prof. dr. Guido Michelini pristatė savo knygą apie 16-17 a. Prūsijos lietuvininkų giesmynus „Gli inni sacri dei Lituani di Prussia da Mazvydas a Kleinas“.

Joje autorius tiria Prūsijos lietuvininkų liuteronų giesmynų istoriją, juos įtakojusius vakarų Europos giesmynus bei šaltinius, kuriais naudojosi lietuviškų Prūsijos giesmynų sudarytojai. Knygoje autorius didelį dėmesį sutelkė pirmajam lietuviškam Martyno Mažvydo giesmynui „Gesmes Chriksczoniskas“, kuris padėjo pagrindus Prūsijos lietuvininkų giesmynų tradicijai, taip pat Jono Bretkūno, Danieliaus Kleino bei Lozoriaus Zengštoko darbams. Tyrimų pabaigoje autorius priėjo prie išvados, kad giesmynų sudarytojai, versdami į lietuvių kalbą populiariausias ir gražiausias Europos krikščioniškas giesmes, Lietuvą padarė vakarų Europos kultūros dalimi.
Profesorius Guido Michelini yra vienas garsiausių užsienio baltistų, daug nusipelnęs lietuvių kalbotyrai, ypač senosios kalbos paminklų tyrinėjimui, jų moksliniam skelbimui ir populiarinimui. G. Michelini 1974 m. Bolonijos universitete (Italija) baigė klasikinės filologijos studijas, vėliau Vilniaus universitete mokėsi lietuvių kalbos. 1981 m. apgynė filologijos mokslų kandidato, o 1988 m. - mokslų daktaro disertacijas. Lietuvoje jam suteiktas habilituoto daktaro vardas, pripažintas ir Italijoje. Šiuo metu G. Michelini yra Parmos universiteto (Italija) ordinarinis profesorius. Už nuopelnus Lietuvos kultūros tyrinėjimui bei populiarinimui Profesorius yra pagerbtas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardu ir Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu. Lituanistikos temomis G. Michelini yra anksčiau parašęs dvi monografijas italų kalba - "Le traduzioni dal latino di un volume lituano dėl 1600. Studio sulla lingua della Margarita theologica" (Potenza, 1991), "La versione in lituano antico dėl XVI capitolo dell'Articulus di Hunnius" (Potenza, 1991) - ir paskelbęs Lietuvoje šiuos mokslinius leidimus: "Simono Vaišnoro 1600 metų 'Žemczuga Theologischka' ir jos šaltiniai" (Vilnius, 1997), "Martyno Mažvydo raštai ir jų šaltiniai" (Vilnius, 2000), "Jonas Bretkūnas, 'Giesmes Duchaunas' ir kitos 1589 metų liturginės knygos: tekstai ir jų šaltiniai" (Vilnius, 2001). Pristatoma knyga "Prūsijos lietuvių bažnytinės giesmės. Nuo Mažvydo iki Kleino" yra parašyta itališkai ("Gli inni sacri dei Lituani di Prussia. Da Mažvydas a Kleinas") ir buvo išleista 2002 m. gruodžio mėn. Parmos universiteto leidykloje (Editore "Montc Universita Parma"). Tai jau šeštas profesoriaus Guido Michelini darbas lietuvių kalbos paminklų tyrinėjimo ir populiarinimo srityje. Be monografijų Profesorius yra paskelbęs beveik šimtą mokslinių straipsnių Lituanistikos, Baltistikos ir kitomis kalbotyros temomis įvairiomis Europos kalbomis. G. Michelini tyrinėjimai bei senųjų tekstų publikacijos, paremtos itin kruopščia šaltinių analize, pasižymi originaliomis kritinėmis įžvalgomis, plačia erudicija bei korektiška moksline diskusija.
Profesoriaus knyga "Prūsijos lietuvių bažnytinės giesmės. Nuo Mažvydo iki Kleino" yra jau antrasis G. Michelini leidinys, pristatomas Lietuvos tūkstantmečio programos parodoje "Krikščionybė Lietuvos mene". 2001 m. rugsėjį buvo pristatyta publikacija "Jonas Bretkūnas, 'Giesmes Duchaunas' ir kitos 1589 metų liturginės knygos: tekstai ir jų šaltiniai".