Archyvas - 2003

Mirė Lietuvos ev. liut. bažnyčios vyskupas Jonas Kalvanas

2003 m. balandžio 25 dieną eidamas 55 – uosius metus netikėtai mirė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, Konsistorijos pirmininkas, Jonas Viktoras Kalvanas.

Gimė 1948 08 02 Tauragės ev. liuteronų Martyno Mažvydo bažnyčios kunigo Jono Viktoro Kalvano ir Martos Račkauskaitės-Kalvanienės šeimoje. 1966 metais baigė Tauragės 2-ąją vidurinę mokyklą. 1974 m. baigė Kauno Medicinos institutą. Dirbo gydytoju neurologu ir psichiatru Omsko klinikinėje ligoninėje, o vėliau Šilalės centrinėje ligoninėje gydytoju psichoneurologu. 1984 m. įstojo į Rygos ev. liuteronų dvasinę seminariją. 1984 04 29 Konsistorijos nutarimu jis ordinuojamas kunigu diakonu tarnauti Tauragės parapijoje. Ilgą laiką aptarnavo ir Lauksargių, Sartininkų, Batakių, Skaudvilės parapijas. 1990 07 29 Tauragėje ordinuojamas pilnateisiu kunigu ir vyskupo auksiliariumi. Mirus vyskupui senjorui Jonui Viktorui Kalvanui 1995 07 29 visuotiniame bažnyčios Sinode, Jonas Kalvanas jaunesnysis buvo išrinktas naujuoju bažnyčios vyskupu.

Vyskupas Jonas Kalvanas (1948 – 2003)

Lieka žmona Tatjana, dukros Eva, Lidija ir sūnus Jonas, mama Marta, penkios seserys ir kiti artimieji.