Archyvas - 2003

Paminklas „Arka“ – Didžiosios ir Mažosios Lietuvos susijungimo simbolis

2003 m. rugpjūčio 8 d. Klaipėdoje, Danės krantinėje buvo iškilmingai atidengtas paminklas „Arka“, atspindintis Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 80-mečio sukaktį. Paminklo autoriai – skulptorius A.Sakalauskas, architektas R.Krištopavičius bei konstruktorius T.Tubis.

Idėja pastatyti paminklą kilo klaipėdiečiui Seimo nariui Valentinui Greičiūnui. Jo siekį parėmė miesto gyventojai ir valdžia.
„Arka“ skirta dviem progoms – Tilžės akto 85-osioms ir Klaipėdos krašto susijungimo su Lietuva 80-osioms metinėms. Ji primena Mažosios Lietuvos lietuvininkų liuteronų norą gyventi kartu su Didžiosios Lietuvos broliais ir seserimis katalikais, nes, kaip liudija ant paminklo iškalti I. Simonaitytės žodžiai, „esame viena tauta, viena žemė, viena Lietuva“. Viršutinė „Arkos“ dalis nuskilusi. Tai simbolizuoja kadaise lietuviškai kalbėjusią Užnemunę, šiandien priklausančią Kaliningrado sričiai.
Tik žvelgdami atgal matome, kokią nepaprastą svarbą turėjo istorikų įvairiapusiškai vertinama 1923 metų sausio 23 diena. Jei ne Didžiosios ir Mažosios Lietuvos patriotų pastangos, tai šiandien Klaipėda gal būt būtų Kaliningrado srities dalis, kaip tai atsitiko su lietuviškai kalbančiomis Rytų Prūsijos teritorijomis, su lietuvių tautos dvasios ir kultūros židiniais Tominkiemiu, Ragaine, Tilže. Ten po antrojo pasaulinio nebeliko nei lietuvininkų nei lietuviškai kalbančios to krašto liuteronų bažnyčios.
Paminklą pašventino Telšių vyskupas Jonas Boruta ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos prezidiumo narys kun. Darius Petkūnas. „Arkos“ atidengimo iškilmėse dalyvavo Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas su žmona Kristina, Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Česlovas Juršėnas, Klaipėdos meras Rimantas Taraškevičius, paminklo statymo organizacinis komitetas, žinomi uostamiesčio ir šalies žmonės, miesto gyventojai. Iškilmingos ceremonijos metu šokiu buvo vaizduojama sėkminga Mažosios ir Didžiosios Lietuvos jungtis, skambėjo klaipėdiečių muzikos kūriniai, sukurti miestui.