Archyvas

2004

Vagys bažnyčioje išlaužė 11 durų, bet nieko nepaėmė

Šilutėje į evangelikų-liuteronų bažnyčią įsibrovę vagys viduje išlaužė 11-kos durų užraktus, tačiau išėjo nieko nepešę.

Vagys iš Martyno Mažvydo statulos rankų išplėšė knygą

Tauragėje 2004 m. gruodžio 12 d., sekmadienį apvogta Evangelikų liuteronų bažnyčios fasadą puošianti varinė Martyno Mažvydo statula.

Liuteronų bažnyčios požiūris į apaštališkąjį tęstinumą

Kun. dr. Darius Petkūnas

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje apaštališkojo tęstinumo klausimas iki šiol nebuvo nagrinėtas. Nuo pat reformacijos iki šių dienų šia tema nebuvo parašyta nė vieno teologinio straipsnio, dėl to susidaro įspūdis, kad ši tema iki šiol bažnyčiai buvo neaktuali.

Smalininkuose atvėrė duris nauja evangelikų liuteronų bažnyčia

Smalininkų evangelikų liuteronų dvasinis gyvenimas jau seniai yra glaudžiai susijęs su Aldona Preikšaitiene.

Anglų kalbos kursai Vilniaus parapijoje

Rugpjūčio 23 - rugsėjo 3 dienomis Vilniaus ev.liuteronų parapijoje vyko tarptautiniai anglų kalbos kursai pagal Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) vykdomą Lingua Franca projektą.

Apginta daktarinė disertacija

2004 metų gegužės 28 d. Klaipėdos universiteto dėstytojas, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos prezidiumo narys, kunigas Darius Petkūnas sėkmingai apgynė daktarinę disertaciją Helsinkio universiteto Teologijos fakultete.

Išrinktas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas

2004 metų balandžio 24 dieną Tauragėje buvo išrinktas naujas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas. Juo tapo Vilniaus parapijos kunigas Mindaugas Sabutis.

Akcija Agluonėnų mokykloje

Agluonėnų Pagrindinėje mokykloje besimokantys bei aktyviai dalyvaujantys ‘Biblijos’ būrelyje ir evangelikų tikybą lankantys mokiniai, šių metų vasario 26 d., ir Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios šeštadieninės mokyklėlės vaikai vasario 24 dieną sulaukė dovanos iš JAV gyvenančių vaikų.

Žurnalas 33 procentais pigiau!

“Pir­ki­te!” “Pa­si­nau­do­ki­te pro­ga!” “Vie­nin­te­lė ga­li­my­bė įsi­gy­ti!” “Ge­ra kai­na mū­sų pre­kei!”