Archyvas - 2004

Akcija Agluonėnų mokykloje

Agluonėnų Pagrindinėje mokykloje besimokantys bei aktyviai dalyvaujantys ‘Biblijos’ būrelyje ir evangelikų tikybą lankantys mokiniai, šių metų vasario 26 d., ir Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios šeštadieninės mokyklėlės vaikai vasario 24 dieną sulaukė dovanos iš JAV gyvenančių vaikų.

Amerikos vaikai dalyvavo evangelikų baptistų bažnyčios rengiamoje akcijoje ‘Vaikų Kalėdos’ (‘Christmas Child’), kurios metu į tuščias batų dėžes dėjo dovanėles ir siuntė savo bendraamžiams į visas pasaulio šalis. Dovanėlėse vaikai galėjo atrasti ir ją suruošusio vaiko adresą, o kai kurie net nuotrauką!
Organizacija ‘Samariečio krepšys’
(‘Samaritan’s Purse’) padeda vargingesnėse pasaulio šalyse esantiems žmonėms. Į šios organizacijos veiklą yra įtraukiami ir vaikai, kurie nuo mažens mokomi tapti mažaisiais ‘samariečiais’. Su dovanėle yra parodoma ne tik žmogiška meilė, bet ir siunčiama Geroji Žinia, kad Kristus yra pati didžiausia Dievo dovana žmonėms. Prieš pasiimdami dovanėles, vaikai giedojo giesmeles, Šeimos Biblijoje skaitė ir žiūrėjo vaizdingus paveikslėlius apie gailestingąjį samarietį. Žiūrėdami kunigo paruoštą vaidinimą, galėjo įsitikinti kiek daug dovanų Dievas suteikė žmonėms: pasaulį, kitus vaikus ir pačią didžiausią dovaną – Kristų. Po smagiai praleistos valandos vaikai pasiėmė kiekvienas savo dovaną, o su ja ir iliustruotą knygelę “Pati didžiausia dovana”.
Nors vaikai gavo dovanėles ne per Kalėdas, o šiek tiek pavėluotai - įžengus į Gavėnios laikotarpį, ši žinia, kad Kristus didžiausia Dievo dovana, yra dar brangesnė, nes mes klausydami Evangelijos žodžių girdime ir naujai išgyvename kaip Kristus iš meilės žmonėms mūsų išganymui miršta kryžiaus mirtimi.

Kun. Remigijus Šemeklis