Archyvas - 2004

Anglų kalbos kursai Vilniaus parapijoje

Rugpjūčio 23 - rugsėjo 3 dienomis Vilniaus ev.liuteronų parapijoje vyko tarptautiniai anglų kalbos kursai pagal Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) vykdomą Lingua Franca projektą.

Šįmet įvairaus amžiaus parapijiečiams bei svečiams kursus vedė Julia Stefan iš Berlyno. Kursų dalyviai ne tik lankė pamokas vakarais, tačiau ir dienomis bendravo su mokytoja, rodė jai miestą bei įvairius jo muziejus bei parodas. Ne mažiau svarbu, kad tokių kursų dėka parapijiečiai ne tik patobulino savo anglų kalbos žinias bei bendravimo įgūdžius, tačiau ir artimiau susipažino tarpusavyje. Galbūt tai paskatins aktyviau dalyvauti ir kitose parapijos veiklos srityse, bažnyčios gyvenime.
Vilniaus akademinio ev.liuteronų jaunimo draugija Lingua Franca projekto kursus Vilniaus ev.liuteronų parapijoje kasmet rengia nuo 1996 m. Pernai mūsų parapijoje buvo surengti dveji - anglų ir vokiečių kalbų - kursai. Keletą kartų Lingua Franca anglų kalbos kursai surengti ir Kretingos ev.liuteronų parapijoje.
Dėstyti kursuose atvyksta savanoriai iš įvairių šalių, už šį darbą atlyginimo jie negauna, dažnai net ir dalį kelionės išlaidų susimoka patys. Tačiau kursai jiems yra puiki galimybė susipažinti su naujais žmonėmis, pamatyti naujas šalis, patirti naujų įspūdžių bei įgyti naujų įgūdžių. Gal pagaliau ir Lietuvoje atsiras norinčių dėstyti Lingua Franca kursuose kitose šalyse?

Kęstutis Pulokas