Archyvas - 2004

Išrinktas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas

2004 metų balandžio 24 dieną Tauragėje buvo išrinktas naujas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas. Juo tapo Vilniaus parapijos kunigas Mindaugas Sabutis.

Sinodo pradžioje kilo diskusijos ar reikia keisti bažnyčios statutą. Pagal galiojantį bažnyčios statutą į vyskupus galėjo kandidatuoti kunigai, turintys aukštąjį teologinį išsilavinimą, bažnyčioje ištarnavę ne mažiau 10 metų. Šiuos kriterijus atitiko kun. Darius Petkūnas, kunigu ištarnavęs jau 13 metų ir, jei dvasininko tarnystę laikyti ordinacija į diakonus, taip pat kun. Saulius Juozaitis ir kun. Virginijus Kelertas. Sinode kilo debatai. Vieni argumentavo, kad reikia keisti statutą, kad ir daugiau kunigų galėtų kandidatuoti, kiti tvirtino, kad teisinėje praktikoje taip nebūna, kad įstatymas keičiamas kieno nors naudai. Slapto balsavimui keliu buvo nuspręsta, kad statutas bus keičiamas, tačiau sinodas apsiribojo keisti tik tuos punktus, dėl kurių nekiltų didelės diskusijos. Tarp jų delegatai pakeitė ir 6.6 f punktą, panaikindami kandidatams į vyskupus apribojimus, tokius kaip aukštasis teologinis išsilavinimas ir 10 metų tarnystės cenzas.
Sinodas nominavo tris kandidatus: kun. Darių Petkūną, kun. Saulių Juozaitį ir kunigą Mindaugą Sabutį. Jiems pristačius savo programas įvyko slaptas balsavimas, kuriame kun. Darius Petkūnas gavo 21 balsą, kun. Saulius Juozaitis - 25 balsus ir kun. Mindaugas Sabutis – 41 balsą. Antrame rinkimų ture Saulius Juozaitis gavo 39 balsus, Mindaugas Sabutis - 44 balsus, o 4 biuleteniai buvo sugadinti. Kunigas Mindaugas Sabutis surinko 50,5 % visų 87 sinode dalyvavusių delegatų balsų. Revizijos komisijos pirmininkas Almutas Dravininkas iškėlė klausimą, ar pripažinti balsavimą teisėtu, nes balsavimo praktikoje įprasta, kad balsavimas teisėtas, kuomet kandidatas surenka 51 % balsų. Sinodas šiuo klausimu daugiau nebebalsavo.
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia sveikina Vilniaus parapijos kunigą Mindaugą Sabutį. Šiuo metu jam yra 28 metai ir jis tapo jauniausiu kada nors liuteronų bažnyčioje, ar net visame šiandieniniame ekleziastiniame pasaulyje, išrinktu vyskupu. Linkime naujajam vyskupui Viešpaties palaimos vesti Lietuvos bažnyčią Dievo žodžio keliu, kuriuo išmintingai bei pasišventusiai vedė vyskupai Jonas Viktoras Kalvanas vyresnysis (1914-1995) ir Jonas Viktoras Kalvanas, jaunesnysis (1948-2003).