Archyvas

2005

Ar kaltas patriarchalizmas?

"Kristina Kristuje" - doku­mentinio filmo, pasakojančio apie protestantų kunigės įšventinimų nesėkmingai siekiančią lietuvę, premjera.

Pašto ženkle pavaizduota Vilniaus bažnyčia

Rugsėjo 6 d. Lietuvos paštas pirmą kartą išleido liuteronų bažnyčiai dedikuotą pašto ženklą. Vieno lito nominalo ženklas, kuriame pavaizduota Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia, skirtas 450-sioms Vilniaus ev.liuteronų parapijos metinėms.

Baltijos liuteronų vyskupų susitikimas Vilniuje

2005 m. rugsėjo 21-23 dienomis Vilniuje įvyko Baltijos liuteronų vyskupų susitikimas, kuriame dalyvavo Estijos evangelikų liuteronų bažnyčios arkivyskupas Andres Põder ir vyskupas Einar Soone, Latvijos evangelikų liuteronų bažnyčios arkivyskupas J ā nis Vanags bei Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis.

Kylanti bažnyčia traukia žmonių žvilgsnius

Palangos evangelikų liuteronų bažnyčios statyba Saulėtekio gatvėje sparčiai juda į priekį. Kertinis jos akmuo buvo pašventintas liepos pa­baigoje. Iki sausio jau planuojama uždengti dviejų aukštų pastato stogą.

Pašventintas Palangos bažnyčios kertinis akmuo

„Mes esame gyvieji akmenys pastatyti ant pamato, kurio kertinis akmuo yra mūsų Viešpats Jėzus Kristus,“ - kalbėjo vysk. Mindaugas Sabutis, sveikindamas bažnyčios šventoriuje susirinkusius Palangos evangelikų liuteronų parapijos narius ir bažnyčios svečius iš Lietuvos bei užsienio.

2005 metų sinodas –naujas požiūris į konsistorijos, vyskupo ir sinodo darbą

2005 m. liepos 9 d. Tauragėje įvykusiame Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios sinode buvo nuspręsta sinodą šaukti kas 3 metus, konsistoriją rinkti šešerių metų kadencijai, o vyskupą - devynerių metų kadencijai.

 

Rūta Mačiūnienė už nuopelnus Lietuvos Respublikai apdovanota didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medaliu

Liepos 6-ąją – Valstybės dieną už nuopelnus Lietuvos Respublikai didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medaliu apdovanota klaipėdietė pedagogė, viena iš lietuvininkų bendrijos "Mažoji Lietuva" steigėjų, Mažosios Lietuvos kultūros paveldo saugotoja Rūta Mačiūnienė.

Nominacija įpareigoja

2005 m. kovo 11 d. pilnutėlėje Vilniaus Mokytojų namų salėje Klaipėdos etnokultūros centro ir Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ folkloro ansambliui „Vorusnėlė“ buvo suteiktas prestižinis „Aukso paukštės“ laimėtojų vardas ir įteiktas jos simbolis.

Meilė Dievui atvedė į Priekulę

Praėjusį savaitgalį (2005.03.3-9) Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčioje plušėjo 18 amerikiečių iš Ajovos valstijos. Per tris dienas jie nudažė bažnytėlės sienas, lubas, duris, sutvarkė grindis bei atliko kitus darbus. Apie 15 tūkst litų kainavusiam remontui didžiąją dalį lėšų paaukojo geradariai.

 

Vandalai nusiaubė Kretingos liuteronų kapines

Antradienio popietę artimųjų kapų į konfesines liuteronų evangelikų kapines atėję aplankyti kretingiškiai apstulbo pamatę išniekintą amžinojo poilsio vietą.

Uraganas “Ervinas” nuniokojo Švėkšnos bažnyčią

2005 m. sausio 9 d. per Lietuvą praūžęs uraganas “Ervinas” šalies vakarinėje dalyje padarė nemažai nuostolių.

„Vorusnėlė“ – prestižinės nominacijos laimėtojai

Sausio 17 d. Klaipėdą pasiekė gera žinia – “Vorusnėlė” laimėjo Liaudies kultūros centro įsteigtą 2004 metų nominaciją “Aukso paukštė”.

Artūras Hermanas už nuopelnus Lietuvai apdovanotas ordinu

Mažosios Lietuvos kultūros istorikas, bibliotekininkas, Heidelbergo universiteto Teologijos fakulteto bibliotekos vedėjas Artūras Hermanas (Arthur Hermann) buvo pagerbtas amžiaus 60-mečio proga.