Archyvas - 2005

Nominacija įpareigoja

2005 m. kovo 11 d. pilnutėlėje Vilniaus Mokytojų namų salėje Klaipėdos etnokultūros centro ir Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ folkloro ansambliui „Vorusnėlė“ buvo suteiktas prestižinis „Aukso paukštės“ laimėtojų vardas ir įteiktas jos simbolis.

Ta proga kartu su kitais nominantais „Vorusnėlė“ rodė programą, kurią pradėjo giesme „Dvasią šventoji“. Skambėjo lietuvininkų dainos, sukosi rateliai, gaudė „varpai“. Vakaronėje klaipėdiečiai vaišino svečius lydeka, skinkiu ir garsiaisais lietuvininkių pyragais (ačiū R. Mačiūnienei ir R. Paplauskienei).
Geriausio vaikų ir jaunimo folkloro amsamblio vardo suteikimas „Vorusnėlei“ rodo ne tik kolektyvo, bet ir jo pasirinktos krypties aukštą įvertinimą mūsų šalyje. „Vorusnėlė“ yra sceninis ansamblis, jo programos skirtos žiūrovams, todėl meniškumas ir atlikimo kokybė – vienas iš svarbiausių tikslų. Tačiau tikrai ne vienintelis. Scena tarsi galutinė stotelė. Iki jos reikia mokytis įsilieti į liaudies tradicijos pasaulį, pereiti ribą, skiriančią nuo kitų žanrų. Mokomės visomis formomis, jaučiames esą neatskiriama Lietuvininkų bendrijos dalis – ekskursijos, bažnytinės ir pasaulietinės šventės, konferencijos, pamaldos, paskaitos, vestuvės, laidotuvės, pasisėdėjimai prie pyragų – visa tai turi priartinti mus prie senųjų klaipėdiškių taip, kad pasijustume jų paveldėtojai. Mažosios Lietuvos etninė kultūra yra neatsiejama nuo liuteronų bažnyčios. Reformacijos postulatas skelbti Bibliją gimtąja kalba atvėrė kelius ne tik švietimui, bet ir tiesioginiam kiekvieno žmogaus dalyvavimui bažnyčios kultūroje – liaudies talentai kūrė ir vertė religines giesmes pritaikydami liaudies melodijas, o daugelis europietiškų choralų „sulietuvėjo“. Autoriai neturėtų dėl to įsižeisti, priešingai, turėtų džiaugtis, kad jų melodijos gyvos, mylimos, kad jos tapo tarsi tema improvizacijai ir variacijoms. Giesmė yra malda, todėl niekaip kitaip prie jos turinio nepriartėsi, jei kartu su jos autorium pats netapsi jos kūrėju.

„Vorusnėlė“ yra vienas iš aktyviausių lietuviškos liuteroniškos tradicijos skleidėjų. Liuteronų bažnyčioje jaučiamės savi, krikščioniškos vertybės yra mūsų dvasingumo gairės.
Apdovanojimas – didelis įpareigojimas, jis verčia mus labai atsakingai žiūrėti į savo veiklą, tai išbandymas garbe ir žmonių pasitikėjimu. Tikėdami Dievo pagalba dedame visas pastangas, kad jaunimas šį išbandymą atlaikytų.


Dalia Kiseliūnaitė,
„Vorusnėlės“ vadovė.