Archyvas - 2005

Pašto ženkle pavaizduota Vilniaus bažnyčia

Rugsėjo 6 d. Lietuvos paštas pirmą kartą išleido liuteronų bažnyčiai dedikuotą pašto ženklą. Vieno lito nominalo ženklas, kuriame pavaizduota Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia, skirtas 450-sioms Vilniaus ev.liuteronų parapijos metinėms.

Dailininko H.Ratkevičiaus sukurtas pašto ženklas išleistas 250 tūkstančių egzempliorių tiražu. Spausdino AS „Vaba Maa” spaustuvė Taline, Estijoje.

* * *

Viename VELB tarybos posėdyje, kuriame aptarinėtas pasirengimas parapijos jubiliejui, diskusija pakrypo apie tai, kaip dar galima būtų įamžinti VELB 450-etį. Atrodo, Ina Drąsutienė, kaip vertą dėmesio idėją, paminėjo pašto ženklą.
Aš pasidomėjau, kaip tai galima būtų atlikti. Susigriebta laiku, nes paaiškėjo, kad buvo likusios tik kelios dienos paraiškoms pateikti pašto ženklų leidybai 2005 m. Tai buvo, berods, 2004 m. pavasaris. Mat pašto ženklų leidyba reglamentuojama specialiu įstatymu, skelbiami konkursai geriausiam pasiūlymui ir t.t. Paaiškėjo, kad 2005 m. bus pradėta nauja pašto ženklų su Lietuvos bažnyčiomis serija, kasmet išleidžiant tik po du pašto ženklus. Tokie Lietuvos pašto „normatyvai“. Telefonu ir raštu įtikinėjome, kodėl mūsų bažnyčią vaizduojantis ženklas labiausiai reikalingas Lietuvai. Kas paveikė komisiją, nežinau, bet būdingų Lietuvai korupcinių ryšių nenaudojome. Ženklą turime; manau, gana vykęs dailininko H.Ratkevičiaus darbas.
Verta paminėti, kad tai pirmas pašto ženklas Lietuvoje su evangeliška bažnyčia, prieškario Lietuvoje tokių ženklų taip pat nebuvo išleista. Taigi, nuo šių metų rugsėjo 250000 mūsų bažnyčios atvaizdų paštu keliauja Lietuvos ir pasaulio adresatams.
Filatelistams turbūt bus įdomu, kokios bažnyčios pavaizduotos kituose šios serijos ženkluose: antroji šiemet Lietuvos pašto dėmesio sulaukusi bažnyčia – šv.Kazimiero bažnyčia Vilniuje, 2006 m. kolekciją papildys Vilniaus ir Kauno arkikatedros.

Gintaras Šiaudinis
„Lietuvos evangelikų kelias“,2005 Nr.6