Archyvas

2006

Ariadnos premija MLE bendradarbiams

Šiemet premijos Ariadnos Pėteraitienės atminimui paskirtos Mažosios Lietuvos enciklopedijos (MLE) vyresniajai maketuotojai-mokslinei redaktorei Aliutei Zimanienei ir MLE redakcinės kolegijos nariui kraštotyrininkui Algirdui Žemaitaičiui.

Svarbus žingsnis kuriant LELB struktūrinį fondą

LELB Sinodas 2005 m. liepos 9 d. priėmė nutarimą „dėl LELB struktūrinio fondo“ įsteigimo.

Biblijos studijos nepaverčia davatkomis

Šeši neįprastos specialybės studentai sutiko pasidalinti mintimis apie savo pasirinkimą.

JAV studentai atostogas iškeitė į plytas ir lentas

Į pagalbą statant kurorto evangelikų liuteronų bažny­čią antradienį atvyko keturiolika amerikiečių studentų. Dvi savaites Lietuvoje praleisiantys jaunuoliai be jokio atlygio imsis teritorijos tvarkymo darbų.

 

Baltijos liuteronų vyskupai nepritaria Švedijos liuteronų bažnyčios sprendimui

Kovo 6 d. Pärnu, Estijoje, susirinkę trijų Baltijos valstybių evangelikų liuteronų bažnyčių vadovai – Estijos ev.liuteronų bažnyčios arkivyskupas Andres Põder, Latvijos ev.liuteronų bažnyčios arkivyskupas Janis Vanags ir Lietuvos ev.liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, – paskelbė bendrą kreipimąsi į Švedijos evangelikų liuteronų bažnyčios arkivyskupą Karlą Gustavą Hammarą bei Pasaulio Liuteronų Sąjungos vadovus.