Archyvas - 2006

Ariadnos premija MLE bendradarbiams

Šiemet premijos Ariadnos Pėteraitienės atminimui paskirtos Mažosios Lietuvos enciklopedijos (MLE) vyresniajai maketuotojai-mokslinei redaktorei Aliutei Zimanienei ir MLE redakcinės kolegijos nariui kraštotyrininkui Algirdui Žemaitaičiui.

Ariadnos premiją (stipendiją) įsteigė žinomo lietuvių kalbininko, gyvenančio Kanadoje, prof. dr. Viliaus Pėteraičio šeima, skirdama kasmet po 500 Kanados dolerių dviem asmenims, parodžiusiems nepaprastą rūpestingumą, darbštumą ir sumanumą rengiant Mažosios Lietuvos enciklopedijos keturtomį (šiemet po Šv. Kalėdų turėtų pasirodyti MLE III tomas) ar kitaip prisidėjusiems prie Mažosios Lietuvos kultūros paveldo apsaugos ir populiarinimo.
Ši premija 2004 metais buvo skirta MLE darbuotojams Vytautui Kalteniui ir Nijolei Dzindziliauskienei, pernai ją gavo „Vorusnėlės“ vadovė dr. Dalia Kiseliūnaitė iš Klaipėdos ir MLE bičiulis bei talkininkas Julius Balčiauskas iš Šilutės.

Algirdas Žemaitaitis

Sveikiname laureatus ir visą MLE rengimo grupę, sulaukusią tokio aukšto jų darbo įvertinimo!

MELI inf.