Archyvas - 2006

Svarbus žingsnis kuriant LELB struktūrinį fondą

LELB Sinodas 2005 m. liepos 9 d. priėmė nutarimą „dėl LELB struktūrinio fondo“ įsteigimo.

Pagrindinis šio fondo tikslas - remti mūsų bažnyčioje tarnaujančius dvasininkus ir kitus etatinius darbuotojus. Visi LELB tikintieji, suprasdami tokio fondo svarbą, jau daugiau nei metus į šį fondą moka 12 lt metinį įnašą. Parapijos, turinčios pajamų iš nekilnojamo turto nuomos, pervesdamos procentus taip pat prisideda prie šio fondo kaupimo. Suvokdami savo jėgų menkumą šioje srityje, kreipėmės pagalbos į savo partnerius užsienyje. Padėti sutiko mūsų ilgametės partnerės Lipės ir Šiaurės Elbės bažnyčios, taip pat Pasaulio Liuteronų Sąjungos Vokietijos komitetas. Padeda ir Amerikos evangelikų liuteronų bažnyčia (ELCA).
2006 m. spalio 20-22d. Vilniuje lankėsi Lipės evangelikų bažnyčios liuteroniškosios klasės superintendentas ir Pasaulio Liuteronų Sąjungos Vokietijos komiteto pirmininkas kun. Dieter Lorenz ir Šiaurės Elbės evangelikų liuteronų bažnyčioje už ryšius su Baltijos valstybėmis atsakingas kun. Volker Thiedemann.

Pamaldose Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje. Kęstučio Puloko nuotr.

Pagrindinis šio vizito tikslas: keturšalės bendradarbiavimo sutarties pasirašymas tarp Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios, Šiaurės Elbės evangelikų liuteronų bažnyčios, Lipės evangelikų bažnyčios liuteroniškosios klasės ir Pasaulio Liuteronų Sąjungos Vokietijos komiteto. Susitikime LELB atstovavo vyskupas Mindaugas Sabutis. Mūsų partneriai įsipareigojo į atskirą banko sąskaitą Vokietijoje iki 2013 m. padėti sumą pinigų ir kiekvienais metais pervesti į fondo sąskaitą Lietuvoje susikaupusias palūkanas. Bendrą tikslą galime pasiekti tik jei visos šalys laikysis įsipareigojimų, jei ir mes, visi LELB tikintieji, Sinodo nustatyta suma prisidėsime prie šio fondo kaupimo.
Sekmadienį svečiai taip pat dalyvavo pamaldose Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje, kurių metu perdavė mūsų tikėjimo brolių ir seserų Vokietijoje sveikinimus.

Martina Kavolytė
„Lietuvos evangelikų kelias“, 2006 Nr.11