Archyvas - 2007

Prezidentas aplankė Tauragės parapiją

“Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas.” ( Gal. 5, 22)

2007 m. gruodžio 5 dieną, Tauragėje oficialiu vizitu lankėsi Lietuvos respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Po oficialaus darbinio susitikimo pasienyje, Pagėgių užkardoje, prezidentas aplankė Evangelikų liuteronų bendruomenę Tauragėje. Parapijos namuose, Vymerio gatvėje prezidento laukė Tauragės evangelikų liuteronų kunigas Mindaugas Dikšaitis, parapijos taryba bei kiti parapijiečiai.
Apie 12 val, 40 min. prezidento kortežas įsuko į bažnyčios namų kiemelį. Poną V. Adamkų pasitiko kun. M. Dikšaitis ir parapijos tarybos nariai. Kartu su prezidentu atvyko patarėjai L. Bielinis, R. Grumadaitė, Tauragės rajono meras R. Piečia, vicemeras R. Matemaitis.
Kunigas pakvietė svečius susitikimui su bendruomene – pristatė bendruomenės narius, trumpai papasakojo parapijos ir vietos, kurioje buvome susirinkę istoriją, padėkojo prezidentui už apsilankymą ir visus pakvietė prie pietų stalo. Pietaujant prezidentas apibūdino šio vizito į Tauragės apskritį tikslą – nepilnamečių įtraukimas į nelegalią kontrabandinę veiklą ir šios veiklos sustabdymo galimybės ir priemonės.

Susitikimo akimirkos...

Jaukioje pietų aplinkoje buvo paliesta daugybė klausimų. Meras pasakojo prezidentui apie mokinių užimtumą popamokiniu metu, apie kūrybos centro ir sportinę veiklą. Taip pat buvo paliestos miesto problemos: nedarbas, tauragiškių migracija į užsienį. Vicemeras R. Matemaitis palietė miestui aktualias problemas, gatvių asfaltavimą ir kitas.
Kunigas M. Dikšaitis prezidentui papasakojo apie tikybos dėstymą mokyklose, apie parašytą ir Švietimo ministerijoje patvirtintą pagrindinio ugdymo liuteronų tikybos programos projektą, apie rašomus vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, knygas mokytojams.
Prezidentas klausinėjo parapijiečių, kaip jiems sekasi gyventi, kokie sunkumai slegia tauragiškius ir mielai atsakė į pateiktus klausimus.
Pisiminimui kun. M. Dikšaitis prezidentui padovanojo kalendorių su Lietuvos ev. liuteronų bažnyčiomis.
Dar ilgai Evangelikų liuteronų bendruomenė prisimins malonų susitikimą – pokalbį su mūsų valstybės vadovu.
Tai - Kalėdų dovana visai Evangelikų liuteronų bendruomenei. Tad, už suteiktas malonias akimirkas, parodytą dėmesį, visų parapijiečių vardu nuoširdžiai dėkojame Tauragės Evangelikų liuteronų bažnyčios kunigui Mindaugui Dikšaičiui. O taip pat nuoširdų ačiū tariame parapijietei E. Preikšaitienei už ,,Tauragietišką kugelį“, kuriuo buvo pavaišintas gerbiamas prezidentas ir jo palyda, bei visiems, kurie prisidėjo prie šio malonaus susitikimo. Parapijiečių vardu, visiems jums linkime Palaimintų Šventų Kalėdų!

Tikybos mokytoja R. Kiaulakienė