Archyvas - 2007

Prezidento vizitas Šakiuose

Balandžio 24 dieną Šakių rajone lankėsi Lietuvos Respublikos prezidentas J.E. Valdas Adamkus. Kartu su atvykusiais patarėjais – Spaudos tarnybos vadove Rita Grumadaite, patarėja socialiniams klausimams Violeta Toleikiene ir vidaus politikos ir analizės grupės vadovu Lauru Bieliniu - šalies vadovas domėjosi bendruomenių dalyvavimu mažinant skurdą Lietuvoje.

Tai trečias oficialus jo vizitas šiame krašte. Tačiau dar reikšmingesnis Prezidento apsilankymas buvo Šakių evangelikų liuteronų parapijai, pro kurios bažnyčios duris 77 metus nebuvo įžengęs nei vienas šalies vadovas. Paskutinį kartą Lietuvos Respublikos prezidentas J.E. Antanas Smetona Šakių evangelikų liuteronų bažnyčioje lankėsi 1930- aisiais, jubiliejiniais Vytauto Didžiojo metais, kuomet Šakių parapijos klebonas superintendentas Henrikas Sroka už pavyzdingą tarnystę Dievui ir žmonėms buvo apdovanotas auksiniu tarnybiniu kryžiumi. J.E. Valdo Adamkaus vizitas – pirmasis Lietuvai vėl atgavus nepriklausomybę.
Kunigas Virginijus Kelertas svečiams pristatė Šakių evangelikų liuteronų parapijos ir bažnyčios istoriją, Diakonijos darbą, pastangas padėti pakilti vargstantiems, ateities perspektyvas, numatomus projektus. Kun. V. Kelertas Jo Ekscelencijai, žinodamas jo domėjimąsi spauda, padovanojo naujausią ,,Lietuvos evangelikų kelio‘‘ numerį.
Demonstruodamas skaidres kunigas pasakojo apie glaudžią bendrystę su švedų ir vokiečių žmonėmis, kurie, negailėdami savo sveikatos ir jėgų, skleidžia meilės artimui dvasią. Šalies Prezidentas išgirdo apie vaikų globos namų pakilimą iš klebonijos griuvėsių, matė besišypsančius žaidžiančius vaikus. Skaidrėse buvo galima išvysti ir skurdą, iš kurio vaikai patenka į šiuos namus: mažą kambarėlį, kuriame glaudžiasi septynių asmenų šeima, katinas ir du ožiukai, aprūkusias sienas, senais skarmalais apmuturiuotus vaikus, sutūpusius išmestame sename surūdijusiame automobilyje, išdaužytus langus, suspardytas duris, į ledo luitą sušalusį vandenį, numestą lovoje žaislinį meškiuką...Prezidentas V. Adamkus, stebėdamas vaizdus, primenančius pokarį, susijaudino, negalėdamas patikėti, kad nuotraukos darytos visai neseniai.
Šalies vadovo akys nušvito pamačius, kaip gyvena tėvų globos netekę vaikai Šakių Vaikų globos namuose. ,,Negaliu patikėti tuo, ką matau. Kaip gera realiai pamatyti visa tai. Ačiū Jums‘‘, - nuoširdžiai apglėbdamas kun. V. Kelertą ir Šakių rajono savivaldybės merą Juozą Bertašių dėkojo Prezidentas. Vaikai Prezidentui įteikė pačių padarytą atminimo dovanėlę bei padėkojo už tai, kad jis yra Prezidentas šalies, kurioje gerbiami ir mylimi vaikai. Prezidentas savo ruožtu susirinkusiems vaikams kartojo, kad dar daug kas Lietuvoje gali pavydėti to gyvenimo, kurį jie turi, ir prašė nepamiršti žmonių, kurie tą gyvenimą jiems padovanojo.
Šakių vaikų globos namuose Prezidentą sutiko ir neįgaliųjų dienos užimtumo centro jaunuoliai. Garbingą svečią jie pasitiko su didele gėlių puokšte ir dar didesniu džiaugsmu širdyse. Ištarti nuoširdūs sveikinimo žodžiai ir palinkėjimai ne vieną svečią galėjo sugraudinti gerumu ir šiluma. Su dėkingumu Prezidentas priėmė su didele meile jų sukurtą knygelę ,,Kaip aš įsivaizduoju Lietuvos Respublikos Prezidentą‘‘. Joje Prezidentas pavaizduotą rado ir save, ir savo automobilį, ir lėktuvą, ir rūmus, ir net gėlyną. Ir nusprendė, kad ši knygelė jam bus labai svarbi.
Tvirtai ir šiltai spausdami vieni kitiems rankas, džiaugėmės gerumu, supratimu ir paprastumu. Kada nesipuikuojama ir nesigiriama. O tiesiog gyvenama bendrume, kuris pranoksta pareigybes ir titulus.

Daiva Kalinauskaitė
„Lietuvos evangelikų kelias“, 2007 m. Nr.5