Archyvas - 2009

Siaubiamos Balbieriškio kapinės

Lietuvos Užnemunė nuo seno buvo marga konfesiniu atžvilgiu. Dažname miestelyje stovėdavo kelios skirtingos šventyklos, kiekviena konfesija turėdavo savo kapines.Ne išimtis ir mano gimtasis Balbieriškis. Miestelyje iki dvidešimto amžiaus vidurio buvo katalikų bažnyčia ir kapinės, žydų sinagoga ir kapinės, liuteronų kapinės. Istoriniai šaltiniai mini 17 amžiuje buvus ir kalvinistų bažnyčią. Stovėjusi netoli, apie 400 metrų, nuo dabartinių liuteronų kapinių.

Balbieriškio kapinės šiandien ...

Praėjusių šimtmečių, ypač paskutiniojo, verpetai daug ką sujaukė. Katalikų bažnyčia tebestovi, buvusiose katalikų kapinėse dabar laidojami visi. Žydų sinagogos pastatas tebestovi. Karo metu sudegintas, po karo remontuotas ir naudotas kaip kolūkio kontora, dabar užrakintas ir nenaudojamas. Žydų kapinės taip pat nukentėjo karo metu ir pamažu nyko. Tik prieš Izraelio gynybos, vėliau ministro pirmininko, Arielio Šarono vizitą 90-tųjų pradžioje kapinės buvo aptvarkytos ir iki dabar šiek tiek prižiūrimos. Šios kapinės gerai matomos nuo kelio Kaunas-Alytus, lengva sukontroliuoti. Kadangi Arielio Šarono tėvai kilę iš Balbieriškio, seneliai tose kapinėse palaidoti, matyt yra, kas ir kontroliuoja.

Labiausiai nepasisekė liuteronų kapinėms. Būdamos nuošaliai, jos nukentėjo labiausiai. Palaidotųjų giminaičiai žuvo, buvo išvaryti ar patys išvažiavo į vakarus. Neliko, kas prižiūri, aptvarko kapus, atneša gėlių. Neprižiūrimos pradėjo nykti. Atsirado ilgapirščių, kurie pasigviešdavo akmens ar metalo gabalo. Metai po metų......... Dabar nežinantis žmogus vargiai bepažins toje vietoje esant kapines. Per kapines kažkas nusitiesė privažiavimą prie savo kiemo, jų teritorijoje pastatyta elektros pastotė. Nei tvoros, nei užrašų. Tik įsižiūrėjus dar matosi kapų kauburėliai, žole užžėlę betoniniai antkapiai, akmeniniai paminklų pamatai. Gal 20 metų atgal dar mačiau gulinčius gero juodo granito paminklinius akmenis su vokiškais užrašais. 2007 m. gruodyje norėjau juos nufotografuoti, bet neradau. Kur dingo? Apie vieną iš kapinių kaimynystėje gyvenančių sklinda labai negeri gandai. Lyg tai jis ,,kaukoliniu“ prekiaujas, jo automobilių laužyne ne tik senos, bet ir vogtos mašinos ardomos, namuose išėjusių iš kalėjimo ir besislapstančių landynė. Pasakoja, kad keletą metų atgal jis vieną žmogų pasamdęs iškasti rūsį. Kai ekskavatorininkas pamatė iš kaušo byrančius žmogaus kaulus, išlipo ,metė po kojom avansą ir nuvažiavo. Bet girtuoklėliai už butelį galėjo tą rūsį ir kastuvais iškasti. Kiek daugiau nei metai atgal kita netoliese gyvenanti moteris, nuo seno konfliktuojanti su minėtuoju kapinių kaimynu, buvo išsikvietusi TV-3 ,,Tele gelbėtojus“. Kažkas naktį jai langus akmenimis išdaužė, o ryte atidariusi namelio duris rado ant laiptelių padėtus sukryžiuotus žmogaus kaulus ir kaukolę. Kaip manote, iš kur tai galėjo būti paimta? Aplinkiniai su tuo žmogeliu stengiasi nesipykti. Supykęs jis nieko nedaro pats, o koks nors valkatėlė padarys už jį, paskui už tai gautus pinigus pragers kitoje landynėje kitame Lietuvos gale. Jam kas, pilstukas visur vienodas. O kaip tokį surast, o suradus įrodyt? Liudininkai tokie patys valkatos, jie tylės. Beje, pora vietinių kažkada su minimu ,,mafijozu“ kartu reikalus suko, o vėliau sėdo už jo reketavimą. Kas ten ką apgavo, nežinia. Keletą metų atgal Dzūkiją šiurpi nęs ,,senučių smaugikas“ ten taip pat lankėsi. Kas jį pažinojo, iki šiol netiki, kad jis vienas jas visas nužudė. Sako, ne toks žmogus. Galėjęs nebent sargyboje pastovėt. Bet galėję liepti jam pasirinkt: nugyvent sočiai ir šiltai valdiškuose namuose, arba niekas niekada nesužinos, kuriame Balbieršgirės kampe tas čigonėlis užkastas. Panašu, kad ,,mafiozio“ neliečia ir policija. Gal Įrodymų neturi, gal įrodymai tik prieš eilinius. Tokį pasodint - daug vargo įrodymų ieškot, o į jo vietą tuoj kitas atsiras. Organizatorius juk laisvėje, nepilnai veiksnaus žmogaus pažymėjimą susiveikęs. Jei kartais šalia jo kiemo policija pasirodo, tuoj mobiliu advokatui skambina. ,,Klausyk čia man mentai tokį klausimą uždavė. Ką jiems sakyt?......... Galvok greičiau,............. pypt......... už ką aš tau babkes moku.“ Taip ir gyvena paprasti žmogeliai šalia. Džiaugiasi, kad ne juos, o kapines siaubia.

 

Rimas M.