Archyvas - 2010

Adventiniai vakarai Karklėje

2010 Sausio mėn. 22 d.

Adventas – laikotarpis, kai turėtume leisti sau prabangą ištrūkti iš nesibaigiančių darbų verpeto ir susikaupti, apmąstyti besibaigiančius metus ir ruoštis Kristaus gimimui.

Žemyninėje Baltijos pajūrio dalyje kadaise besidriekusio ilgiausio žvejų kaimo – Karklės – ir aplinkinių kaimų gyventojams šis laikotarpis tampa neatsiejamas ir nuo adventinių vakaronių, rengiamų kartu su Evangelikų liuteronų bažnyčia ir Pajūrio regioninio parko direkcija (tiek Karklė, tiek aplinkiniai kaimai priklauso Pajūrio regioniniam parkui – valstybinei saugomai teritorijai).

Karklėje (buv. Karklininkuose) stovėjusi evangelikų liuteronų bažnyčia (piešinys)

Dar gerokai iki Advento pradžios parko direkcijoje pasipila skambučiai: “Kada bus adventinis vakaras, ar kunigas Mindaugas (kun. Mindaugas Žilinskis) ir choristai šiemet mūsų nepamirš?”

Adventinių vakarų pradžia - 2007 m., kai, ėmus svarstyti senosios Karklės (buv. Karklininkų) evangelikų liuteronų bažnyčios atstatymo klausimą, pribrendo laikas visiems suinteresuotiems - vietiniams gyventojams, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios atstovams ir Pajūrio regioninio parko direkcijos atstovams – susitikti ir, visų pirma, nuspręsti, ar bereikia evangelikų liuteronų bažnyčios Karklėje? Juolab, kad ir dauguma dabartinių vietinių gyventojų – katalikai. Į pirmąjį adventinį vakarą susirinkę Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, Karklės bažnyčios atstatymu besirūpinantis kun. Mindaugas Žilinskis bei Pajūrio regioninio parko direkcijos darbuotojai tąsyk išgirdo aiškų vietinių pritarimą: ”Būtinai reikia”. Kad būtų rimčiau, vietinių gyventojų bendruomenė ”Karklės senbuviai” ir raštą surašė, kad ”Tai galėtų būti ne tik evangelikų liuteronų bei katalikų maldos namai, bet ir vietinių gyventojų susirinkimų vieta. Kiek galėdami prisidėsime prie bažnyčios atstatymo”. Keletas tuojau traukėsi pinigines, norėdami paaukoti būsimosios bažnyčios atstatymui. Tačiau aukos tąsyk nepriimtos. Iki realaus bažnyčios atastatymo dar toloka, per tą laiką gali ir pinigai pasikeisti. Visgi bendros pastangos, kad po karo daugiausiai naujųjų vietinių gyventojų - atsikėlėlių iš Didžiosios Lietuvos - sugriauta Karklės (buv. Karklininkų) bažnyčia būtų atstatyta jau ima duoti vaisių: 2010 m. pirmoje pusėje Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos užsakymu bus parengtas detalusis planas, kuriuo bus pakeista žemės paskirtis (žemė bus išimta iš valstybinių miškų fondo) ir suformuotas sklypas galimam bažnyčios bei jos priklausinių atstatymui. Sutvarkius reikiamą dokumentaciją, bus labai reikalinga ne tik Karklės ir aplinkinių kaimų gyventojų, bet ir visų, norinčių, kad lietuvišką Baltijos pajūrį puoštų ne tik barai bei restoranai, bet ir Dievo namai, parama.

Tačiau iki tol karkliškiai ir Karklės svečiai susirinks dar ne vienam adventiniam vakarui su bendra malda, Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos choro ”Cantate Domino” ir kitų giedotojų giesmėmis, susitelkimu bendriems darbams atstatant Karklės (buv. Karklininkų) bažnyčią. Jei tuo metu būsi netoliese, prisijunk ir Tu – esi laukiamas, iš kur bebūtum. Informacija apie vakaronių vietą ir laiką lapkričio pabaigoje paprastai skelbiama Pajūrio regioninio parko direkcijos svetainėje www.pajuris.info, skelbimų lentose Karklės ir aplinkiniuose kaimuose.

Leiskime sau pajusti bendruomeniškumo jausmą, vis retesnį modernaus žmogaus – indivudualisto – jausmų skalėje.

Judita Valintėlytė
Pajūrio regioninio parko direkcijos
Vyr. kultūrologė