Archyvas - 2010

Atjautos vakaras Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje

2010 Gegužės mėn. 09 d.

Balandžio 25 d. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko muzikos vakaras, skirtas tragedijos Katynėje aukoms atminti. Koncerto atlikėjai pateikė apmąstytą ir išjaustą repertuarą.

Allesandro Stradellos „Pieta, Signore“ (dainavo Danielius Sadauskas, vargonais pritarė Jūratė Landsbergytė), Tommaso Albinoni’o „Adagio g-moll“ vargonams, Johanno Sebastiano Bacho „Tokata ir fuga d-moll“ (vargonavo J. Landsbergytė), dvi dalys iš J. S. Bacho „Partitos“ fleitai solo (fleitininkas Vytautas Oškinis) įprasmino iškilaus liūdesio ir susikaupimo nuotaiką.

Pergyventos dramos egzistencinės patirtys paliko atspaudą Mykolo Kleopo Oginskio poloneze „Atsisveikinimas su Tėvyne“, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio „Preliude h-moll“ (VL 182 a), kuriame skamba lenkų sukilėlių giesmės, Ferenzo Liszto kūrinyje vargonams „Žuvusieji“, skirtame 1848 m. vengrų sukilimo aukoms atminti. Šiuos kūrinius vargonavusi J. Landsbergytė subtiliomis registrų spalvomis ir balsų kontrastais išryškino kūrinių dramatiškas kolizijas. Tarsi vilties spindulys pro šventovės vitražus nušvito Georgeso Hue „Fantazija“ fleitai ir vargonams, kurią puikiai atliko V. Oškinis ir J. Landsbergytė, o filosofinis matmuo, ramybė ir kantilena įsitvirtino Martyno Mažvydo giesmėse „Apie dvasią šventą“ ir „Kristau, diena esi ir šviesybė“ bei Antano Baranausko giesmėse „Linksmybė mano, Tu Jėzau, esi“ ir „Marija po kryžium stovėjo“ (giedojo D. Sadauskas, vargonavo J. Landsbergytė; vargonų partiją aranžavo Kristina Vasiliauskaitė).

Atjautos vakaras paliko klausytojams neišdildomų potyrių.

RIMANTAS ASTRAUSKAS

Literatūra ir menas

2010-05-07 nr. 3283