Archyvas - 2010

Biržų muziejų „Sėla" pasiekė dovana iš Vokietijos

Carsten Iwan Astrave. 2009 m.

2010 Spalio mėn. 12 d.

Biržų krašto muziejus „Sėla" Vokietijos mieste Leipcige turi gerą draugą - Carsten Iwan.

 

Pirmuosius kontaktus su Carsten Iwan šių eilučių autoriui teko užmegzti prieš porą metų, kada jis kreipėsi, ieškodamas žinių apie savo protėvius, kurių pavardės - Lewoni, Lewanas, Lewonas ir panašiai. Jo protėvis Jan Lewan arba Iwan Lewanov išvyko iš mūsų kraštų XIX a. pradžioje.

Prasidėjo paieškos ir keitimasis turima informacija. Vokiečiui pavyko rasti keletą Lewonų, tarp paskelbtų internete XVIII a. vidurio ir pabaigos Biržų evangelikų reformatų bažnyčios knygų. Mums pavyko lokalizuoti Kirbulių, Užušilių kaimus, kuriuose tuo metu gyveno minėtos šeimos atstovai. XIX a. pradžioje pagal bažnytines knygas Levanai kilę iš Kirbulių, Užušilių kaimų, tačiau pagal 1843 ir 1851 metų Papilio katalikų parapijos sąrašus žmonių su tokia pavarde atsiranda Skrebiškių, Griauzdės, vėliau Kraštų dvaro Bačiškių kaimuose.

Į Vokietiją siunčiau visą informaciją apie dabartinių laikų Levanus. Carsten su jais, gyvenančiais Papilyje, Panevėžyje, užmezgė ryšį, pradėjo susirašinėti. Praeitais metais jis su žmona Inesa viešėjo Biržuose per muziejininkų organizuotą šventę „Naktis muziejuje" ir netgi dalyvavo koncerte, su žmona atlikęs tris vokiečių liaudies dainas. Vienos dainos posmelį jie sudainavo lietuviškai.

Kelionės metu Carsten Iwan aplankė Kirbulių kapines, kur padėjo gėlių puokštę Levanų šeimos atminimui, Užušilių kapines, apžiūrėjo Biržų evangelikų reformatų bažnyčią.

Po to vyko Papilio link, apžiūrėjo garsųjį Papilio „Zomkelį", grafų Koscialkovskių, vėliau grafų Šuazelių de Gufje valdytą Papilio dvarą, susipažino su senąja Pakalninės mokykla. Papilyje Carsten Iwan su Inesa aplankė dvi Levanų giminės šeimas.

Užsimezgę kontaktai nenutrūko ir toliau, buvo renkama informacija tiek Lietuvos, tiek ir Vokietijos archyvuose, bibliotekose. Carsten surinktą medžiagą sistemindavo ir sudarė, išspausdino bei atsiuntė muziejui sudarytus aprašus ir plakatus „Lewon šeimos dvarai Lietuvoje 1565 - 1677", „Pareigūnai iš Lewon šeimos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1569 - 1672", sudarė Upytės pavieto žemės teismo teisėjo Baltramiejaus Levono šeimos genealoginį medį, rinko medžiagą apie Upytės dvarą XVII - XIX a.

Leipcige yra Saksonijos valstybinis archyvas, kuriame, pasirodo, yra nemažai ir biržietiškos medžiagos. Carsten pavyko išsiaiškinti, kad 1943 m. buvo padarytos Biržų evangelikų liuteronų bažnyčios metrikų knygų kopijos. Jis ir kreipėsi į archyvą tiek savo, tiek ir Biržų muziejaus vardu.

Iš štai praėjusią savaitę muziejininkai sulaukė malonaus ir įdomaus siuntinio iš Vokietijos - 7 dėžučių su filmuose atspindėta nemaža Biržų istorijos dalimi - evangelikų liuteronų bažnyčios žmonėmis, jų gyvenimu, likimais. Dabar apie jų gimimus turėsime medžiagos iš 1723 - 1768, 1786 - 1826, 1834 - 1917 metų, apie vedybas - iš 1724 - 1752, 1796 - 1825, 1834 - 1917 metų, apie mirtį - iš 1723 - 1752, 1795 - 1825, 1834 - 1917 metų.

Prie siuntinio buvo pridėtas Carsten Iwan laiškas. „Muziejui „Sėla", Biržai. Biržų evangelikų liuteronų bažnytinių knygų tyrinėjimas. Mielos damos ir ponai. Aš siunčiu Jums šiuos filmus, kuriuose yra Biržų evangelikų liuteronų bažnyčios knygos iš Saksonijos valstybės archyvo Leipcige. Šiuos filmus įsigijau šeimų istorijų tyrimams. Šiuos filmus aš perduodu ir Jums, kad muziejuje tyrinėjant vietos šeimas būtų galima naudotis ir Biržų evangelikų liuteronų bažnyčios metrikų knygomis. Su draugiškais sveikinimais. Carsten Iwan."

 

Antanas Seibutis

 

"Šiaurės rytai"

2010-10-05