Archyvas - 2010

Editai Barauskienei – Amerikos lietuvių literatūrinė premija

2010 Gegužės mėn. 09 d.

2009 m. šv. Kalėdų išvakarėse priekuliškė rašytoja Edita Barauskienė sulaukė kiek netikėto skambučio iš Jungtinių Valstijų ir kvietimo atvykti į Čikagą.

Amerikos lietuvių tautinė sąjunga Lietuvos vardo pirmą kartą paminėjimo Kvedlinburgo analuose 1009 m. proga ir Lietuvos tūkstantmečio jubiliejui pagerbti buvo paskelbusi romano konkursą. Tema kūrėjams – „Mes didžiuojamės tūkstančio metų istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra“.

Amerikos lietuvių tautinės sąjungos, įkurtos 1949 m., siekiai – išlaikyti tautos gyvybę, apginti ir saugoti Lietuvos laisvę, būsimoms kartoms palikti vertingą pasididžiavimą tėvų ir senelių nuopelnais.

Konkurso sąlygose buvo reikalaujama pateikti romano (ne mažiau kaip 200 puslapių) rankraštį, pasirašytą slapyvardžiu (atskirame voke – autoriaus vardas ir pavardė). Vertinimo komisiją sudarė išeivijos ir Lietuvos literatūros ir istorijos žinovai. Iš 30 šiam konkursui pristatytų rankraščių E. Barauskienei už romaną „Amžinas keleivis Abraomas iš Kulvos“ paskirta antroji premija. Premijos iškilmingas įteikimas vyks 2010 metų kovo 11-ąją Čikagoje minint nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 20-mečio sukaktį.

Sveikindamas autorę prestižinės Amerikos lietuvių literatūrinės premijos paskyrimo proga prof. Domas Kaunas pažymėjo, jog tai esąs ne vien šio romano, bet ir visos E. Barauskienės meninės kūrybos bei jos kraštotyrinių tyrinėjimų įvertinimas.

E. Barauskienė išleido pasakojimus apie Ievą Simonaitytę „Vyžeikių karalienė“ (1998), romaną „Žodi, nekrisk ant akmens“ (2007), knygą „Priekulė. Mažas miestelis prie didelio kelio“ (2005), yra pelniusi Ievos Simonaitytės premiją. Dalis jos kūrybos išleista vokiečių kalba.

Metų pradžioje naujasis E. Barauskienės romanas „Amžinas keleivis Abraomas iš Kulvos“ turėtų pasirodyti knygynuose. Šios autorės knygas leidžianti „Versus aureus“ leidykla dar prieš Kalėdas perdavė jį spaustuvei. Romano redaktorė - mums gerai pažįstama Margarita Lankutytė-Dautartienė. Viršelį papuoš taip pat žinomos grafikės Ievos Labutytės autocinkografijos „Abraomas Kulvietis ir Stanislovas Rapalionis“ atspaudas.

„Banga“ 2009 gruodžio 30 d.