Archyvas - 2010

Iowos valstijos liuteronai darbavosi Palangos bažnyčioje

2010 Rugsėjo mėn. 18 d.

Hubbard miestelio Šv. Jono parapijos 24 nariai rugsėjo viduryje atvyko darbuotis Palangos bažnyčioje. Savo vizitu jie prisidėjo prie paramos, kurią Palangos evangelikų liuteronų bažnyčios statybai teikia JAV Misurio Sinodo Iowa East Liuteronų Bažnyčios parapijos. Keli grupės nariai Lietuvoje lankėsi trečią kartą, kiti jau antrą kartą darbavosi Palangos bažnyčioje, o daliai jaunų parapijiečių šis buvo pirmasis vizitas Lietuvoje.

Parapijiečiai tvarkė aplinką, aplink bažnyčią išpylė naują dirvožemio sluoksnį, jame pasodino žolę ir medelius, kiti ruošė bažnyčios vidų dažymo darbams. Nugruntuotas sienas jie du kartus padengė temperatūros pokyčiams atspariais baltos spalvos dažais.

 

Sekmadienį, rugsėjo 12 dieną, svečiai dalyvavo pamaldose, po kurių bendravo su Palangos parapijiečiais. Pastarieji, o kartu ir apskritai visi, su kuriais teko bendrauti besisvečiuojantiems amerikiečiams, liko nustebinti jų pasišventimu ir motyvacija padėti Lietuvos Bažnyčiai. Kiekvienas iš jų sumokėjo virš 1000 JAV dolerių kelionei į Lietuvą ir, daugelio nuostabai, atvyko ne ilsėtis, o darbuotis, nepaisant nuovargio, kurį natūraliai kiekvienas patiria dėl 8 valandų laiko skirtumo tarp Lietuvos ir JAV. Pavargę, tačiau nuotaikingi JAV liuteronai į savo šalį išskrido ankstų rugsėjo 18 dienos rytą.

 

Kunigas Darius Petkūnas padėkojo Hubbard miestelio parapijiečiams Lietuvos liuteronų Bažnyčios ir vyskupo Mindaugo Sabučio vardu. Palangos parapija taip pat perdavė savo padėką buvusiam Iowa East Bažnyčios prezidentui kun. dr. Gary Arp, kuris net išėjęs į pensiją toliau lanko savo krašto parapijas ir renka aukas Palangos bažnyčios statybos darbų užbaigimui. Tikėtina, kad Palangos bažnyčia bus užbaigta ir pašventinta 2011 metų rudenį.

 

Kun. dr. Charles Evansonas